הודעות

כותרת עדכון אחרון
הגשת בקשה לסיום תואר שני - עד לתאריך 20.3.18 (תאריך אחרון כדי להיכלל בטקס חלוקת התארים) 19/03/2018 - 11:09
מפגשי הקורס 55-033 ניהול מערכות לוגיסטיות פרופ' חיים שניידרמן 15/03/2018 - 12:34
סטודנטים שסיימו השלמות - העברה למן המניין 13/03/2018 - 15:03
מבחן מיון באנגלית לתואר שני 17 ביוני 2018 - דרך היחידה לאנגלית 03-5318237 13/03/2018 - 14:14
שינוי כיתה קבוע לקורס ניהול המשאב האנושי בארגונים 55-510: בניין 604 חדר 11 13/03/2018 - 12:57
מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 שיטות וכלי ניהול מתקדמים - תעשייתי 12/03/2018 - 14:27
מפגשי חובה בקורס המתוקשב "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" סמסטר ב 12/03/2018 - 14:26
שינוי כיתה קבוע לקורס מבוא לבריאות הסביבה 55-831: בניין 505 חדר 2 11/03/2018 - 13:12
שינוי כיתה קבוע לקורס שיטות מחקר מתקדמות 55-813: בניין 505 חדר 103 11/03/2018 - 13:10
מפגשים במעבדה- קורס 55-507-01 "מודלים ושיטות חיזוי" דר' נועם גולדברג 11/03/2018 - 08:48
הצעת עבודה נוספת - לא באחריות המחלקה 08/03/2018 - 12:18
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 08/03/2018 - 12:15
מלגות קרן הישג 07/03/2018 - 12:01
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 07/03/2018 - 10:54
מפגשים בקורס יהדות 04-541-32/33 "הכתובה כמקור הסטורי" סמסטר ב' 06/03/2018 - 11:59
טקס חלוקת תארים מתוכנן לתאריך 26.6.18 יום שלישי - הזמנה תישלח סמוך למועד 05/03/2018 - 08:42
הצעת עבודה לסטודנטים - לא באחריות המחלקה 22/02/2018 - 10:36
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 22/02/2018 - 10:32
עדכון-רישום לקורס סדנת תזה בסמסטר ב 15/02/2018 - 11:14
מערכת שעות תשע"ח בריאות 12/02/2018 - 11:35
קורס בחירה חדש 55-946 מתכנית עסקית להקמת פרויקט 04/02/2018 - 11:40
שינוי במועד ב של שני קורסי חובה 04/02/2018 - 10:59
הפסקות לימודים בסמסטר ב - חשוב מאוד 01/02/2018 - 16:25
תכנית הקורס ניהול ברמה הלאומית- סמסטר ב' תשע"ח 24/01/2018 - 14:34
קורס בחירה חדש "טכנולוגיות מתקדמות בשירות הרפואה מרחוק" 28/12/2017 - 09:24