הודעות

כותרת עדכון אחרון
הצעת עבודה-לא באחריות המחלקה. 23/08/2017 - 10:14
הצעת עבודה-לא באחריות המחלקה 21/08/2017 - 11:20
סוגיות נבחרות במדיניות בריאות- הרצאת אורח 21/08/2017 - 09:45
חופשה מרוכזת 11/08/2017 - 11:10
מודעת דרושים (לא באחריות המחלקה) 11/08/2017 - 08:10
מפגשי סמינריון- מבוא למדעי הבריאות 06/08/2017 - 13:31
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 06/08/2017 - 10:19
הצעת עבודה-לא באחריות המחלקה! 02/08/2017 - 12:31
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 31/07/2017 - 08:34
מערכת שעות ומיקומי כיתות קורסי קיץ תואר ראשון 25/07/2017 - 14:15
מועדי מפגשים בקורס הקיץ המתוקשב 55-031 תמיכה לוגיסטית משולבת 24/07/2017 - 13:47
הגשת בקשה למלגה לתואר ראשון לשנת הלימודים תשע"ח- שבוע אחרון 23/07/2017 - 11:37
מערכת שעות לסמסטר קיץ 05/07/2017 - 09:14
מפגשים בקורס מתוקשב "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" סמסטר קיץ 04/07/2017 - 10:00
סילבוס מעודכן לקורס קיץ "מודלים ושיטות חיזוי" 55-507-01 של ד"ר נועם גולדברג 13/06/2017 - 14:13
מיקומי כיתות סמסטר קיץ- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 05/06/2017 - 13:43
מיקומי כיתות סמסטר קיץ- ניהול תעשייתי 05/06/2017 - 13:29
סמסטר קיץ תשע"ז בריאות - תכנית לימודים והוראות הרשמה 28/05/2017 - 08:04
סמסטר קיץ תשע"ז ניהול תעשייתי - תכנית לימודים והוראות הרשמה 05/05/2017 - 08:31
חדש!!!עמוד פייסבוק למחלקה 20/03/2017 - 10:07
סטודנטים שסיימו השלמות - העברה למן המניין 22/02/2017 - 13:06
לו"ז אקדמי - שינויים! 14/12/2016 - 10:57