הודעות

כותרת עדכון אחרון
יסודות הרכש 25/06/2017 - 10:34
הודעה לגבי רישום לקורסי קיץ - תואר ראשון 22/06/2017 - 13:07
יום שישי 23.6.17 משרד המזכירות לתארים מתקדמים סגור 22/06/2017 - 12:28
שיעורים כפולים בסמ' ב' 19/06/2017 - 10:58
קורס מתוקשב ביהדות-סמסטר קיץ 18/06/2017 - 15:12
שינויים בקורסי הבחירה לקיץ - מסלול לוגיסטיקה 14/06/2017 - 14:05
הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה 14/06/2017 - 09:24
סילבוס מעודכן לקורס קיץ "מודלים ושיטות חיזוי" 55-507-01 של ד"ר נועם גולדברג 13/06/2017 - 14:13
הצעת עבודה- לא באחריות המחלקה. 06/06/2017 - 14:15
מיקומי כיתות סמסטר קיץ- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 05/06/2017 - 13:43
מיקומי כיתות סמסטר קיץ- ניהול תעשייתי 05/06/2017 - 13:29
תכנית לימודים לסמסטר קיץ תשע"ז- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה. 29/05/2017 - 14:07
הצעת עבודה-לא באחריות המחלקה. 29/05/2017 - 09:05
סמסטר קיץ תשע"ז בריאות - תכנית לימודים והוראות הרשמה 28/05/2017 - 08:04
הצעת עבודה-לא באחריות המחלקה. 23/05/2017 - 13:14
שינוי מיקום מפגש בקורס יהדות 04-541-328/33 "הכתובה כמקור הסטורי" של חגית עמרני 18/05/2017 - 12:34
תאריכי בחינות סמ' קיץ תשע"ז 16/05/2017 - 07:55
חדשות מועדות היזמות של בית הספר למינהל עסקים - בר אילן 14/05/2017 - 11:37
הגשת בקשה למלגה לתואר ראשון בשנת הלימודים תשע"ח 07/05/2017 - 11:55
סמסטר קיץ תשע"ז ניהול תעשייתי - תכנית לימודים והוראות הרשמה 05/05/2017 - 08:31
הודעה מלשכת נשיא לנרשמים ללימודי דוקטורט 03/05/2017 - 15:05
שינוי מיקום לימודים 26/04/2017 - 14:19
מפגשים בקורס יהדות 04-541-32/33 "הכתובה כמקור הסטורי" סמ' ב'- גב' חגית עמרני 26/04/2017 - 12:25
מועדי מפגשים בקורס ניהול מערכות לוגיסטיות 55-033 -סמסטר ב 24/04/2017 - 13:12
קורס החובה המתוקשב 55-605 שיטות וכלי ניהול מתקדמים סמסטר ב (שישי 12-14) תאריכי מפגשים: 23/03/2017 - 08:57