יצירת קשר

המחלקה לניהול
אוניברסיטת בר אילן
רמת גן 5290002
 

טלפון: 03-5318276 (נתב שיחות)
פקס: 03-7384041

CAPTCHA
העתק את התוים הרשומים. אין חשיבות לאותיות גדולות/קטנות.