סמסטר קיץ תשע"ז ניהול תעשייתי - תכנית לימודים והוראות הרשמה

קהל יעד: 

סטודנטים יקרים שלום רב,

ההרשמה לקורסי סמסטר קיץ תתקיים בין התאריכים 3.6.17 עד 9.6.17.

מצ"ב הקבצים הבאים:

  1. מערכת השעות לסמסטר קיץ.  *תכנית הלימודים של הקיץ אינה סופית וכפופה לאישור סופי של הנהלת האוניברסיטה.
  2. טופס רישום.

סילבוסים:  מודלים ושיטות חיזוי, ניהול האיכות, יישומי תורת המשחקים, סמינריון

אופן ההרשמה:

החל מתאריך  3.6.17 מהשעה 22:00 (מוצ"ש) יש לשלוח את טופס הרישום למייל המחלקתי בלבד: maim@biu.ac.il

למען ההגינות, בקשות שיישלחו לפני התאריך הנ"ל לא יטופלו.

ההרשמה לקורסי החובה והבחירה הינה אוטומטית, ההרשמה לסמינריונים היא בבחינת כל הקודם זוכה.

לאחר משלוח המייל תתקבל הודעה כי הבקשה התקבלה, הודעה זו אינה מהווה אישור רישום לקורסים.

רק לאחר ביצוע ההרשמה בפועל ע"י המזכירות לתארים מתקדמים יישלח מייל אישי ובו רשימת הקורסים שאושרו.

שכ"ל: עלות 1 ש"ש בסמסטר קיץ הינו 765 ₪.

לאחר קבלת אישור ההרשמה לקורסים במייל, יש להגיע למזכירות לתארים מתקדמים (בניין 605 חדרים 303/304) כדי לקבל שובר תשלום עבור קורסי קיץ.

את השובר המשולם יש לשלוח למזכירות לתארים מתקדמים סרוק למייל.

רק לאחר תשלום השובר והעברת העתק ממנו למזכירות יישלחו הקורסים להזנה.

בסוף תהליך הרישום, באחריות הסטודנט לוודא כי הקורסים אכן הוזנו כראוי, ניתן לבדוק זאת דרך אתר האוניברסיטה תחת מידע אישי לסטודנט.