תכנית לימודים לסמסטר קיץ תשע"ז- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה.

קהל יעד: 

סטודנטים יקרים שלום רב,

 

ההרשמה לקורסי סמסטר קיץ תתקיים בין התאריכים 3.6.17 עד 9.6.17.

 

מצ"ב הקבצים הבאים:

 

  1. מערכת השעות לסמסטר קיץ.
  2. טופס רישום

 

סילבוסים:  מודלים ושיטות חיזויניהול האיכות

 

אופן ההרשמה:

 

החל מתאריך  3.6.17 מהשעה 22:00 (מוצ"ש) יש לשלוח את טופס הרישום למייל המחלקתי בלבדmares@biu.ac.il

 

למען ההגינות, בקשות שיישלחו לפני התאריך/ השעה הנ"ל לא יטופלו.

 

ההרשמה לקורסי החובה הינה אוטומטית, ההרשמה לקורסי הבחירה והסמינריונים היא בבחינת כל הקודם זוכה.

 

לאחר משלוח המייל תתקבל הודעה כי הבקשה התקבלה, הודעה זו אינה מהווה אישור הקורסים.

רק לאחר ביצוע ההרשמה בפועל ע"י המזכירות לתארים מתקדמים יישלח מייל אישי ובו רשימת הקורסים שאושרו.

 

 

שכ"ל:

 

עלות 1 ש"ש בסמסטר קיץ הינו 765 ₪.

 

לאחר קבלת אישור ההרשמה לקורסים במייל, יש להגיע למזכירות לתארים מתקדמים (בניין 605 חדרים 303/304) על מנת לקבל שובר תשלום עבור קורסי קיץ.

 

את השובר המשולם יש לשלוח למזכירות לתארים מתקדמים סרוק למייל.

 

רק לאחר תשלום השובר והעברת העתק ממנו למזכירות יישלחו הקורסים להזנה.

 

* תכנית הלימודים של הקיץ אינה סופית וכפופה לאישור סופי של הנהלת האוניברסיטה.