מיקומי כיתות סמסטר קיץ- ניהול תעשייתי

קהל יעד: 

שלום,

להלן מיקומי הכיתות לקורסים בסמסטר קיץ :

 

  • 55-506-03 כלכלה ניהולית-הרצאה בנין 403 כיתה 2
  • 55-506-04 כלכלה ניהולית- תרגיל בנין 507 כיתה 2
  • 55-707-01 ניהול פיננסי-הרצאה בנין 403 כיתה 2
  • 55-937-02  יישומי תורת המשחקים בניהול- הרצאה בניין 1002 כיתה 305
  • 55-748-01 סמינריון חלק א'-ד"ר יעל פרלמן בנין 604 כיתה 63
  • 55-748-02 סמינריון חלק א'-ד"ר אבי הרבון בנין 604 כיתה 64
  • 55-748-03 סמינריון חלק א'- פרופ' טובה רוזנבלום- בנין 504 כיתה 4

 

קיץ נעים,

המזכירות לתארים מתקדמים.