הודעה לגבי רישום לקורסי קיץ - תואר ראשון

קהל יעד: 
קהל יעד: 

סטודנטים יקרים שלום רב,

ההרשמה לקורסי סמסטר קיץ תתקיים בין התאריכים 10.6.17 עד 16.6.17.

מצ"ב הקבצים הבאים:

  1. מערכת השעות לסמסטר קיץ.  *תכנית הלימודים של הקיץ אינה סופית וכפופה לאישור סופי של הנהלת האוניברסיטה.
  2. טופס רישום לסטודנטים רגילים, לסטודנטים של אורט - לוגיסטיקה, ולסטודנטים של אורט- ניהול טכנולוגיה.

סילבוסים של קורסי בחירה: מנהיגות, תמחיר ככלי ניהולי, נושאים בתורת המשחקים, התנהגויות לא נאותות בעבודה.  

אופן ההרשמה:

החל מתאריך  10.6.17 מהשעה 22:00 (מוצ"ש) יש לשלוח את טופס הרישום למייל המחלקתי בלבד: ba.lm@biu.ac.il

למען ההגינות, בקשות שיישלחו לפני המועד הנ"ל לא יטופלו.

כל סטודנט יכול לשלוח טופס אחד בלבד. לא יתקבלו טפסים מתוקנים וכד'. רק הטופס הראשון יילקח בחשבון. 

 

לסטודנטים במסלולים רגילים: 

שכ"ל: עלות 1 ש"ש בסמסטר קיץ הינו 765 ₪.

המחלקה תעדכן אילו קורסים אושרו להרשמה. לאחר קבלת ההודעה יש להגיע למזכירות המחלקה (בניין 605 חדרים 301) כדי לקבל שובר תשלום עבור קורסי קיץ. את השובר המשולם יש לשלוח למזכירות סרוק למייל.

רק לאחר תשלום השובר והעברת העתק ממנו למזכירות יישלחו הקורסים להזנה.

 

לסטודנטים בתוכנית "אורט": כל הסטודנטים במסלול חייבים לשלוח טופס הרשמה, אחרת לא יירשמו לקורסי הקיץ. 

במסלול ניהול טכנולוגיה: ההרשמה לקורסי החובה הינה אוטומטית. יש לציין האם נדרש קורס בחירה (לסטודנט שלא למד קורס בחירה במהלך השנה)

במסלול לוגיסטיקה: יש לבחור קבוצה אחת בכל אחד מ 3 קורסי החובה, וקורס בחירה אחד (לסטודנט שלא למד קורס בחירה במהלך השנה). ניתן לרשום עד 3 עדיפויות לסמינריון. הרישום בפועל יהיה אך ורק לפי המקומות שיהיו פתוחים לרישום בכל אחד מהקורסים!

 

בסוף תהליך הרישום, באחריות הסטודנט לוודא כי הקורסים אכן הוזנו כראוי, ניתן לבדוק זאת דרך אתר האוניברסיטה תחת מידע אישי לסטודנט.