מפגשים בקורס מתוקשב "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" סמסטר קיץ

קהל יעד: 
קהל יעד: 

שלום,

להלן תאריכי המפגשים בקורס קיץ "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" של פרופ' חיים שנידרמן.

המפגשים הינם חובה!

מפגש 1 : 14.7.17 בשעה 8:00-10:00

מפגש 2: 4.8.17 בשעה 8:00-10:00

מפגש 3 :25.8.17 בשעה 8:00-10:00

מפגש 4 : 1.9.17 בשעה 8:00-10:00

המפגשים יתקיימו בבנין פלדמן אולם הסנאט קומה 2.

קיץ נעים,

המזכירות לתארים מתקדמים