מערכת שעות לסמסטר קיץ

קהל יעד: 

מצ"ב שוב מערכת השעות לסמסטר קיץ.

 

להלן מיקומי כיתות של קורסים בסמסטר קיץ:

  • 55-503-01 ניהול מע' הצטיידות- בנין 507 כיתה 1
  • 55-506-01 כלכלה ניהולית הרצאה- בנין 507 כיתה 1
  • 55-506-02 כלכלה ניהולית תרגיל- בנין 507 כיתה 1
  • 55-509-01 ניהול התפעול בשרשרת הספקה בנין 605 כיתה 201
  • 55-507-01 מדלים ושיטות חיזוי- בנין 605 כיתה 202  ** פרט לתאריך 11.8.17 שבו הקורס יתקיים בבנין 505 כיתה 204
  • 55-995-01 ניהול האיכות - בנין 507 כיתה 1
  • 55-548-01  סמינריון חלק א'- ד"ר מתן שנידרמן- בנין 604 כיתה 105
  • 55-548-03 סמינריון חלק ב'- ד"ר אמיר אלאלוף- בנין 604 כיתה 14

קיץ נעים,

אילנה