מועדי מפגשים בקורס הקיץ המתוקשב 55-031 תמיכה לוגיסטית משולבת

קהל יעד: 

להלן מועדי המפגשים בקורס הקיץ המתוקשב תמיכה לוגיסטית משולבת שמספרו 55-031 של דר' יעל פרלמן

המפגשים לכל קבוצה בנפרד: 

קבוצה 02

שיעורים בימי רביעי בשעה 18:30 בתאריכים:

26.7

ב23/8

וב13/9

 

לקבוצה 08

שיעורים בימי שישי  בשעה 10:00

28.7

25.8

15.9

 

לקבוצה 07

שיעורים בימי שישי  בשעה 12:00

28.7

25.8

15.9

 

מיקומים יתפרסמו. נא לעקוב אחר הודעות מתאימות באתר הקורס.