מועדי מפגשים בקורס הקיץ המתוקשב 55-031 תמיכה לוגיסטית משולבת

קהל יעד: 

להלן מועדי המפגשים בקורס הקיץ המתוקשב תמיכה לוגיסטית משולבת שמספרו 55-031 של דר' יעל פרלמן

המפגשים לכל קבוצה בנפרד: 

קבוצה 02

שיעורים בימי רביעי בשעה 18:30 בתאריכים:

26.7   - בבניין 403 חדר 67  

ב23/8   - בבניין 403 חדר 67

וב13/9   - בבניין 507 חדר 202

 

לקבוצה 08

שיעורים בימי שישי  בשעה 10:00

28.7  - בבניין 102 חדר 3 

25.8    - בבניין 507 חדר 202  

 

וביום רביעי 13.9   - בשעה 15 - בניין 507 חדר 202   

 

לקבוצה 07

שיעורים בימי שישי  בשעה 12:00

28.7   - בבניין 102 חדר 3 

25.8   - בבניין 507 חדר 202  

וביום רביעי 13.9   - בשעה 16:45 - בניין 507 חדר 202    

 

 נא לעקוב אחר ההודעות באתר הקורס.