שינוי מיקום חד פעמי ליום ראשון 16.7.17- אורט- קיץ ראשון

קהל יעד: 
קהל יעד: 

שלום רב הקורסים:

ניהול התפעול והייצור + מבוא לססט' ב' (מר גיא וכטל) + מבוא להסתברות - יתקיימו בבניין 604 כיתה 102.