הצעת עבודה- לא באחריות המחלקה

קהל יעד: 

הצעת עבודה- ראש צוות חשבונות רפואיים- לא באחריות המחלקה