חופשה מרוכזת

קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 

האוני' יוצאת לפגרה בין התאריכים 13.8.17 עד 18.8.17.

משרדי המחלקה לניהול יהיו סגורים בתאריכים הנ"ל.