הנחיות להרשמה- לשנה"ל תשע"ח- ניהול מערכות ברריאות ובריאות הציבור

קהל יעד: 

שלום,

מצ"ב הנחיות לרישום קורסים לשנת תשע"ח במערכת ה"אינבר".

מצ"ב מערכת שעות לשנת תשע"ח למסלול ניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור

להזכירכם,

ללא תשלום מקדמה לשנת תשע"ח לא ניתן להירשם לקורסים.

כל סטודנט יכול לצפות ב"חלון הזמן" האישי שלו  לרישום במערכת "אינבר".

 

בברכה,

המזכירות לתארים מתקדמים.