בחינת מיון מחלקתית באנגלית

קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 

ביום ראשון 15.10.17 בשעה 8:30 יתקיים מבחן מיון מחלקתי באנגלית.

אורך המבחן כשעתיים.

הבחינה כוללת unseen וכתיבת חיבור קצר.

יש להביא לבחינה מילון מכל סוג (למעט קוויקשינרי) , ת"ז וכלי כתיבה.

מיקום הבחינה יפורסם בהמשך.

1.      סטודנטים המעוניינים להיבחן בבחינה זו מתבקשים לשלוח מייל למזכירות המסלול בצירוף שם ומס' ת"ז.

2.      סטודנטים שיעברו את הבחינה יקבלו פטור מאנגלית לתואר שני.

         סטודנטים שנבחנו בבחינת מיון של היחידה לאנגלית לא צריכים להיבחן שוב אלא אם כן הם רוצים לנסות ולקבל פטור.

להלן קישור לתקנון הפטור מאנגלית לתואר שני של היחידה לאנגלית: http://efl.biu.ac.il/node/1905 סטודנט שעומד באחד מהתנאים לפטור מתבקש ליצור קשר עם היחידה לאנגלית להזנת הפטור 03-5318237 וליידע אותנו במייל.