הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה

קהל יעד: 
קהל יעד: 

הצעת עבודה לסטודנט במערך המזון בצה"ל - לא באחריות המחלקה