הצעת עבודה נוספת - לא באחריות המחלקה

קהל יעד: 
קהל יעד: 

הצעת עבודה - מנהל קו יצור