פרופ' יונה אמיתי

פרופ'
פרופ' יונה אמיתי
טלפון: 
דוא"ל: 
תפקיד: 

קורות חיים

Date of birth:  February 13, 1947

Marital Status:  Married plus 5 children

 

EDUCATION

1966 – 1969   Study in the Faculty of Medicine, University of Bologna, Italy (years 1-3)

1969 - 1972   Medical Student and Graduate, Sackler Medical School, Tel Aviv University                       

                      M.D. (cum laude)

THESIS: Iatrogenic Agranulocytosis: a National survey in Israel.

SUPERVISOR: Prof. Talma Rosenthal, Sheba Medical Center

1972 - 1973  Internship, Sheba Medical Center Tel Hashomer, Israel

1973 - 1978 Residency, Dep. of Pediatrics Sheba Medical Center Tel Hashomer, Israel

1984 - 1986 Fellowship, Division of Clinical Pharmacology/Toxicology Children's Hospital

                    Harvard Medical School Boston, Mass., USA

1999 – 2001 Studies for MPH, at the School of Public Health, Hebrew University-

                     Hadassah, Jerusalem 2003 M.P.H., Hebrew University Jerusalem

 

LICENSURE AND CERTIFICATION

1973   -      License to practice medicine in Israel, License No. 10343

1979   -      Specialist (Board Certified) in Pediatrics (Israel), license No. 6190

1986   -      License to practice medicine in Illinois, USA

1988   -      Board Certified in Medical Toxicology (USA)

2004   -      Specialist (Board Certified) in Public Health (Israel), License No. 20593

2006   -     Specialist (Board Certified) in Clinical Pharmacology (Israel), No. 22290

 

ACADEMIC APPOINTMENTS

1981 -     Instructor in Pediatrics Hebrew University School of Medicine Jerusalem, Israel

1982 -     Lecturer in Pediatrics Hebrew University School of Medicine Jerusalem, Israel

1984 – 1986  Research Fellow in Pediatrics, Harvard Medical School, Boston.

1987 – 1995 Senior Lecturer in Pediatrics Hebrew University School of Medicine

                    Jerusalem, Israel

1989-1990 Assistant Professor in Pharmacology, Rush College of Medicine, Chicago, IL,

                  USA.

1995 –   Associate Professor in Pediatrics Hebrew University School of Medicine Jerusalem

2011 –    Professor, Department of Management, Health System Management, Bar Ilan

               University, Ramat Gan, Israel

 

PROFESSIONAL FUNCTIONS and APPOINTMENTS

1973 - 1978   Resident, Department of Pediatrics Sheba Medical Center Tel Hashomer,                  

                      Israel

1978 - 1984    Senior Pediatrician, Department of Pediatrics Hadassah University Hospital,

                       Mt. Scopus Jerusalem, Israel

1984 - 1986 Fellow, Division of Clinical Pharmacology and Toxicology Children's Hospital

                      Medical Center, Harvard Medical School, Boston, MA., USA

1986 - 1989 Senior Pediatrician Hadassah University Hospital, Mt. Scopus Jerusalem,

                    Israel

1989-1990 Assistant Professor, Department of Pharmacology Section of Blood Genetic    

         & Pharmacogenetics Rush-Presbyterian St. Luke's Medical Ctr. Chicago, Illinois, USA

1990 -1999 Senior Pediatrician, Department of Pediatrics Hadassah University Hospital,

                   Mt. Scopus Jerusalem, Israel

1999- 2008 Director, Mother Child & Adolescent Health Department, Ministry of Health,

                   Israel

2008 – Present Primary Care Pediatrician, Meuhedet Health Services, Israel

2008 – Present Teacher, Dep. Of Management, Faculty of Social Sciences, Bar Ilan

                        University, Ramat Gan, Israel

 

MAJOR COMMITTEE ASSIGNMENTS

1987 - 1989 Chairman, Faculty Review Committee of Pediatrics, Hebrew University School                 

                    of  Medicine, Jerusalem

1990 - 2000 Senior Editor, Editorial Board - Poisindex, Micromedex Denver, CO, USA.

1994 - 1999 Member, the Committee of Drug Regulation, Israeli Ministry of Health.

1994 - 1998 Chairman of the Pediatric Teaching Forum, Faculty of Medicine, Hebrew   

                  University Jerusalem, Israel

1994 – 2008 Member, the Committee for Regulation of Hazardous Materials, Israeli

                     Ministry of Environmental Protection

1994 - 1998   Committee member, the Israeli Society of Clinical Pediatrics.

1995 - 1998 Member of the International Stirring Committee:" Children and the

                    Mediterranean", Barcelona, Spain

1996 -2002    President of the Israeli Society of Toxicology

1996 - 2008   Focal Point Representative of the Israeli Ministry of Health at the International

                       Program of Chemical Safety (IPCS, at the WHO, Geneva)

1996 –1999   Chairman, Institutional Committee for Chemical & Toxicological Hazards,

                      Hadassah Medical Organization

2001 - 2008 Chairman, Committee on diving standards for the seals in the Israeli Navy, IDF

2003 – Present Member, working group of the WHO on Children's Environmental Health

2002 – 2004 Consultant, World Health Organization on Childhood Lead Poisoning in

                 Kosovo and Nigeria

2008 – 2012   President, Israeli Ambulatory Pediatric Association (700 members)

2010 – 2014 Chairman, The Scientific Working Group, of the ECPCP (European

                        Confederation of Primary Care Paediatricians), with over 20,000 members

AWARDS / GRANTS / HONORS

Included in the Dean's list of teachers with excellence at the Hebrew University- Hadassah in; 1982/3; 1983/4; 1988/9; 1990/1; 1991/2. 1992/3

Decorated with the title Cavalliere dell´Ordine della Solidarietà Italiana from the President of Italy: (2006).

Award for lifetime achievements, the Israeli Ambulatory Pediatric Association ("Yakir HIPA"), 2007

 

פירסומים

BOOKS:    

1. Knishkowi B, Amitai Y, Honovitch M. School Health (Hebrew), January 2003.

2. Urkin J, Amitai Y, Honovitch M. Infant and Toddler's Health. Dionon-Probook 2011.

 

CHAPTERS IN BOOKS:

1. Amitai Y, Lovejoy FH Jr. Theophylline Poisoning. In: Rudolph and Hoffman, eds, Textbook of Pediatrics, 18th edition, Appleton & Lange, p.  724-725, 1987.

2. Amitai Y. Benzodiazepines. In: McGuigan M and Lovejoy FH Jr, Clinical Toxicology Review 7:5, 1985.

3. Amitai Y. Lidocaine. In: McGuigan M & Lovejoy FH Jr, Clinical Toxicology Review 8:3, 1985.

4. Luciw H and Amitai Y. Cimetidine. In: McGuigan M & Lovejoy FH Jr, Clinical Toxicology Review 8:9, 1986.

5. Amitai Y. Venomous Scorpions. In: McGuigan M and Lovejoy FH Jr, Clinical Toxicology Review 10:2, 1987.

6. Amitai Y, Almog S, Singer R, Hammer R, Bentur Y and Danon YL, Atropine    poisoning in children during the Persian Gulf Crisis:  A national survey in        Israel. In Danon YL and   Shemer J, Eds. Chemical Warfare Medicine. Gefen     Publishing House Ltd. pp 99- 105, 1995.

7. Almog S, Winkler E, Amitai Y, et al.  Acute pyridostigmine overdose: A report of nine cases. In Danon YL and Shemer J, Eds. Chemical Warfare Medicine. Gefen Publishing House Ltd. pp 113-118, 1995.

8. Amitai Y, Hryhorczuk D Lead Poisoning. In: Strange et al. Eds. Pediatric Emergency 

    Medicine. McGraw-Hill pub. pp. 548-551: 1996. 

9. Amitai Y, Koifman M, Orenbayev T, et al. Prenatal Lead Exposure in a Highly

Polluted Area in Kazakhstan: Effects on Aminolevulinic Acid Dehydratase. In: Lead Poisoning Prevention and Treatment: Implementing a National Program in developing Countries. AN George, The George Foundation, India. Pp. 125-127, 1999.

10.  Amitai Y. Periconceptional Folic Acid and Multivitamins for Prevention of

    Congenital Anomalies and Improving Maternity Health. In: Lebenthal E, Shapira N. 

    Nutrition in theFemale Lifecycle. Danone Institute, Israel 2001 pp.37-51

11. Amitai Y, Chapter 59: Rishpon S. Vaccinations. In: Knishkovi B, Amitai Y,  

   Honovitch M eds. School Health, pp.273-277: 2003

12. Amitai Y. Chapter 58: Poisoning. In: Knishkovi B, Amitai Y, Honovitch   

   M eds. School Health, pp. 268-272: 2003.

13. Amitai Y. Chapter 13: Normal Growth and Growth Disturbances. In: Knishkovi B,    

    Amitai Y, Honovitch M eds. School Health, pp. 68-72; 2003

14. Peleg A, Knishkovi B, Amitai Y Chapter 68: Smoking. In: Knishkovi B, Amitai Y,   

     Honovitch M eds. School Health, pp 322-7, 2003.

15. Mycyk GR Amitai Y, Hryhorczuk D, Dobiesz M, Chapter 97: Lead Poisoning In:

     Strange GR, Dobiesz VA et al. Editors, McGraw-Hill pp. 411-414, 2004.

16. Mycyk GR Amitai Y, Hryhorczuk D, Chapter 69: Lead. In: Erickson TB, Ahrnes WR

     et al. editors. Pediatric Toxicology. Diagnosis and Management of the Poisoned Child.

      McGraw-Hill Pp. 461-467. 2005.

17. Amitai Y. Scorpion Envenomation. In: Critical Care Toxicology. Brent J et al. pp

    1213-1220. Elsevier Mosby, 2005.

18. Amitai Y. Organophosphate Poisoning: Case Presentation. Multiple Exposure and

     Disaster Management in Parathion Poisoning. In: Leikin BJ and McFee RB.

     Handbook of Nuclear, Biological and Chemical Agent Exposures. CRC Press by Lexi-

     Comp. 2007 pp. 282-5.

19. Amitai Y. The History of Tipat Halav in Israel. In Urkin J, Amitai Y, Honovitch M.

     Infant and Toddler's Health, pp 23-26, 2011 Dionon-Probook.

20. Amitai Y. Neonatal Drug Withdrawal. In Urkin J, Amitai Y, Honovitch M. Infant and

     Toddler's Health, pp.117-120, 2011 Dionon-Probook.

21. Amitai Y. The Infant's Sleep Environment. In Urkin J, Amitai Y, Honovitch M. Infant

     and Toddler's Health, pp.143-145, 2011 Dionon-Probook.

22. Amitai Y. Sudden Infant Death syndrome. In Urkin J, Amitai Y, Honovitch M. Infant

      and Toddler's Health, pp.569-572, 2011 Dionon-Probook.

 

    ARTICLES IN REFERED JOURNALS

1. Amitai Y and Rosenthal T. Drug-induced agranulocytosis. Harefuah 92:167-168, 1977.  (Hebrew)  

2. Amitai Y, Patz D and Tobi M. Pneumococcal meningitis partially resistant to penicillin.   Harefuah 100:327-328, 1981. (Hebrew)

3. Amitai Y, Mann G, Katzir Z, Amitai P. Convulsions following a black scorpion (Buthus  Judaicus) sting. Isr J Med Sci 17:1083-1084, 1981.

4. Amitai Y, Pogrund H and Tamir D. Early diagnosis of congenital dislocation of the hip. The Family Physician 10:410-412, 1982. (Hebrew)

5. Amitai Y and Tamir D. Morbidity in infants and children on routine       

    examination in a child  health clinic. Harefuah 102: 250-252, 1982. (Hebrew)

6. Amitai Y, Aker M. Adverse effects of intramuscular iron injection. Acta

     Haematologica 68(4):341-342, 1982.

7. Amitai Y and Goder K. Necrotizing enterocolitis in a two and a half month old   

       infant with congenital cyanotic heart disease. Harefuah 102:379-380, 1982.    

       (Hebrew)

8. Amitai Y, Peleg O, Ariel I, Binyamini N. Severe poisoning in a child by the       

     mushroom Inocybe tristis Malencon E Bertault. Isr J Med Sci 18:799-801, 1982.

9. Amitai Y, Yarom A, Bloch R and Pogrund J. Congenital dislocation of the hip and     

     short maternal stature. Arch Dis Child 57:875-877, 1982.

10. Greiber C, Amitai Y and Shapira Y. Febrile seizures in Beit Shemesh:    

      epidemiology and current  practice. Harefuah 303-305, 1982. (Hebrew)

11. Amitai Y, Mogle P, Aviad Y, Godfrey S. Varied etiology of pneumatocele in    

      infants and children. Clin Pediatr 22:420-422, 1983.

12. Aker M, Amitai Y and Haas H. Failure of pneumococcal vaccine to prevent     

      pneumococcal  meningitis in a girl. Harefuah 105:164, 1983. (Hebrew)

13. Amitai Y, Goder K, Husseini N and Rousso M. Hypernatremic dehydration       

      complicated by  peripheral gangrene in infants. Isr J Med Sci 19:538-540, 1983.

14. Ben Dov I, Amirav I, Shochina M, Amitai Y, Bar Yishay E, Godfrey S.   The   

      effect of negative ionization of inspired air on the response of asthmatic children to    

      exercise. Thorax 38: 584-585, 1983.

15. Amitai Y, Katzir Z, Aker M and Peleg O. Salmonella meningitis presenting as   

      orbital cellulitis in an infant. Harefuah 106: 21, 1984. (Hebrew)

16. Gur I, Shapira Y, Amitai Y,  Shvil Y. Hepatitis, encephalitis and renal failure             

      complicating  measles. Isr J   Med Sci 20:441-442, 1984.

17. Lipin Y, Gur I, Amitai Y, Godfrey S.  The effect of positive ionization of    

      inspired air on the response of asthmatic children to exercise. Thorax 39:594-596,    

      1984.

18. Amitai Y, Blieden L, Shemtov A and Neufeld H.  Risk factors for cerebrovascular   

      accidents in infants and children with congenital cyanotic heart disease. Isr J Med  

      Sci 20:1143-1145, 1984.

19. Granit G and Amitai Y. Wilson's disease with hepatic damage in a four year old   

      girl. Harefuah 107:388-389, 1984. (Hebrew)

20. Mogle P, Amitai Y and Yarom A.  Pulmonary hemorrhage in hemophilia A.  

      Harefuah 106:411, 1984. (Hebrew)

21. Amitai Y, Rotenberg M, Wirtschafter D, Haas H, Michel J. Increasing    

      frequency of penicillin- resistant pneumococci: Epidemiological aspects and case   

      control study. Isr J Med Sci   21:340-345, 1985.

22. Amitai Y, Mines Y, Aker M, Goitien K.  Scorpion envenomation in children -  

      a review of 51  cases. Clin Pediatr 24:136-140, 1985.

23. Merhav H, Amitai Y, Palti H, Godfrey S. Tea drinking and microcytic anemia  

      in infants. Am  J Clin Nutrit 41:1210-1213, 1985.

24. Mogle P, Amitai Y, Rotenberg M, Yatziv S.  Calcification of intervertebral   

      discs in I cell   disease. Eur J Pediatr 145: 226- 227, 1986.

25. Amitai Y and Granit G. Thrombocytopenic purpura preceding rubella. Helv   

      Paediatr Acta     41:55-57, 1986.

26. Amitai Y, Yeung AC, Moje J Lovejoy FH Jr. Repetitive oral activated   

      charcoal and control of emesis in severe theophylline toxicity. Ann Int Med 105:    

      366-367, 1986.

27. Handzel ZT, Elitsur Y, Algrimawri S, Moses S, Keynan A, Amitai Y, et al.     

      Treatment of congenital immunodeficiencies with a thymic hormone-thymic    

      humoral factor. Isr J Med Sci    22:387-392, 1986.

28. Amitai Y, Mitchell AA, Carrel J, Luciw H, Lovejoy FH Jr. Patterns of calling   

      time and  ipecac availability among poison center callers. Am J Dis Child 141:622-   

      625, 1987.

29. Amitai Y, Mitchell AA, McGuigan MA, Lovejoy FH Jr. Ipecac- induced   

    emesis and reduction of plasma concentrations of drugs following accidental    

    overdose in children. Pediatrics 80:364- 367, 1987.

30. Amitai Y, Graef JW, Brown MJ, et al. Hazards of deleading the homes of children   

    with lead   poisoning. Am J Dis Child 141:758- 760, 1987.

31. Shannon MW, Amitai Y and Lovejoy FH Jr. Multiple dose activated charcoal   

    therapy in young infants with theophylline poisoning. Pediatrics 80:368-370, 1987.   

32. Amitai Y and Lovejoy FH Jr. Characteristics of vomiting associated with sustained   

    release theophylline poisoning: Implications for management with oral activated   

    charcoal. Clinical   Toxicology 25: 539-554, 1987.

33. Amitai Y and Lovejoy FH Jr. Hypokalemia in acute theophylline poisoning. Am J     

    Emerg Med 6:214-218, 1988.

34. Amirav I, Amitai Y, Avital A and Godfrey S. Enhancement of theophylline     

 clearance by   intravenous albuterol. Chest 94:444- 445, 1988.

35. Amitai Y, Godfrey S, Levy M and Torten R. Comparison of a new sustained release   

 theophylline formulation (Theotrim) with a reference drug (Theodur). Pediatr Asth  

 Aller Immun     3: 123-128, 1989.   

36. Amitai Y, Degani Y. Treatment of phenobarbital poisoning with multiple dose   

 activated charcoal in an infant. J Emerg Med 8; 449-450, 1990.

37. Amitai Y, Zylber-Katz E, Avital A, Zangen D, Noviski N. Serum lidocaine   

 concentrations in children during bronchoscopy with topical anesthesia. Chest 98;  

 1370-1373, 1990.

38. Amitai Y, Brown MJ, Graef JW and Cosgrove E. Effects of residential deleading on  

 the blood lead levels of lead poisoned children. Pediatrics 88; 893-897, 1991.

39. Almog S, Winkler E, Amitai Y et al. Acute pyridostigmine overdose: A report of   

 nine cases. Isr J Med Sci 27; 659- 663, 1991.

40. Singer R, Amitai Y, Geist M et al. Neonatal brucellosis: Modes of transmission.   

 Lancet 1: 127:  1991.

41. Amitai Y, Silver B, Leikin JB, Frischer H. Visualization of ingested medications    

 in the stomach by ultrasound. Amer J Emerg Med 10; 18-23, 1992.

42. Amitai Y, Glustein J and Godfrey S. Enhancement of theophylline clearance by oral   

 albuterol. Chest 102; 786-789, 1992

43. Amitai Y, Almog S, Singer R, Hammer R, Bentur Y and Danon YL. Atropine              

 poisoning in children during the Gulf War: A national survey in Israel. JAMA 268;    

 630-632; 1992

44. Ilan M, Amitai Y and Lubovski E. The effect of physician workload on drug   

 prescription. Harefuah 123; 8-11, 1992. (Hebrew)

45. Bar-Oz B and Amitai Y. Glibenclamide overdose presenting as lethargy and  

 seizures in a toddler. Harefuah 123: 165-166, 1992  (Hebrew)

46. Wasserman D and Amitai Y. Hypoglycemia following albuterol overdose in a child.   

 Amer J  Emerg Med 10: 556-557, 1992.

47. Amitai Y, Kennedy E, DeSandre P and Frischer H. Red blood cell and plasma     

 concentrations of  fluoxetine and norfluoxetine. Vet Hum Tox 35: 134-136, 1993.

48. Amitai Y, Regev M, Arad I, Peleg O, Bohenert M. Treatment of neonatal   

 hyperbilirubinemia with multiple dose oral activated charcoal. J Perinatal Med 21: 189-194, 1993.

49. Marks K, Amitai Y, Engelhart D et al. Systemic complications from BCG in an      

  infant with HIV1 infection. Isr J Med Sci 29:381- 82: 1993.

50. Amitai Y, Kennedy E, DeSandre P and Frischer H. Distribution of amitriptyline and   

 nortriptyline in blood: Drug binding to alpha-1-glycoprotein. Ther Drug Monitor 15:    

 267-273: 1993.

51. Amitai Y, Gillis D, Wasserman D, Haimov-Kochman R.  Henoch Schonlein    

 Purpura in infants. Pediatrics 92: 865-867: 1993.

52. Amitai Y, Erickson T, Leikin J, Hryhorczuck D, Nobel J, Kennedy E, and Frischer     

 H. Red blood cells and plasma concentrations of tricyclic antidepressants in acute   

 overdose; correlation with impaired intraventricular conduction. Clin Pharm Ther    

 54:219-227: 1993.

53. Amitai Y, Frischer H. The toxicity and dose of desipramine hydrochloride. JAMA  

 272: 719-20: 1994.

54 Bogomolski-Yahalom V, Amitai Y, Stalnikowicz R. Paresthesia in envenomation by   

 the scorpion Leiurus quinquestriatus. J Tox Clin Toxicol 33: 79-82: 1995.

55. Safadi R, Levy I, Amitai Y, Caraco Y. Beneficial effect of Digoxin-Specific Fab   

 antibody fragments in Oleander intoxication. Arch Inter Med 155: 2121-5: 1995.

56. Sing K, Erickson T, Amitai Y, Hryhorczuk DO. Chloral hydrate toxicity from oral     

  and  intravenous administration. J Tox Clin Toxicol 34: 101-6: 1996.

57. Amitai Y, Bhooma T, Frischer H. Glucose-6PD deficiency severly  restricts the  

      Biotransformation of daunorubicin in human erythrocytes. J Lab Clin Med 127: 588-598: 1996.    

58. Einav S, Amitai Y, Reichman J, Bradyarrhythmias in toluene toxicity. J Tox Clin 

    Toxicol  35: 295-8: 1997. 1.27, 59/75 (C)  

59. Amitai Y, Zlotogorsky Z, Katzav V, Wechsler A et al. Neuropsychological impairment         from  low level exposure to carbon monoxide. Arch Neurol 55: 845-8: 1998.6,8 /167(A+)

60. Amitai Y, Katz D, Lifshitz M, Gofin R, Tepferberg M, Almog S. Prenatal lead   

  exposure in   Israel: an international. IMAJ 1999: 1: 250-3.0.9,80/132(C)

61. Amitai Y. Clinical manifestations and management of scorpion envenomation.

     Public Health  Review 1998: 26: 257-63.

62. Levy-Khademi F, Amitai Y, Korman S. Henoch-Schonlein Purpura: Simultaneous    

  occurrence in two siblings. Pediatric Dermatology. 2000: 17: 139-140.1.03,63/94(C)

63. Amitai Y, Bentur Y,  Lifshitz M, Fainmesser P, Applebaum D, Waisman Y, Cohen N,   

    Oman S. Poison exposure in children before Passover. IMAJ 2000: 2: 142-4. 0.9,

    80/132(C)

64. Eisenstein E, Amitai Y. Index of suspicion. Case 1: Organophosphate intoxication.       

    Pediatrics in Review. 2000: 21: 205-6.0.84, 73/94(C)

65. Nitzan-Kaluski D, Leventhal A, Averbuch Y, Rishpon S, Cohen-Dar M, Bellmaker I,

    Rubin L, Rachmiel S, Amitai Y, Palti H. Five decades of trends in anemia in Israeli    

    infants: Implications   for food fortification policy. Eur J Clin Nutrition 2001; 55; 82-7.    

    3.07, 17/66(B)

66. Community Public Health Services for Adolescents in Israel - Challenges for the next           decade. Knishkovi B, Amitai Y, Barkai A, Leventhal A. Harefuah 2001; 140:1163-6

67. Nitzan-Kaluski D, Amitai Y, Haviv A, Goldsmith R, Leventhal A. Dietary folate and the         incidence and prevention of neural tube defects: A proposed Triple Intervention       

   Approach in Israel. Nutrition Reviews 2002; 60: 303-7. 3.44, 12/66 (A)

68. Wormeser U, Sintov A, Brodsky B, Amitai Y, Nyska A. Protective effects of topical                iodine   preparations upon heat-induced and hydrofluoric acid-induced skin lesions.                 Toxicol Pathol  2002;30: 552-8. 2.5, 24/71(B)

69. Knishkovi B, Amitai Y, Leventhal A. Towards an integrated adolescent health policy in          Israel. Int J Adolesc Med Health 2002; 14: 181-6.

70. Zlotogora J, Amitai Y, Kaluski DN, Leventhal A. Surveillance of neural tube defects in           Israel. Isr Med Assoc J 2002;4: 1111-4. 0.9, 80/132 (C)

71. Zlotogora J, Leventhal A, Amitai Y,. The impact of congenital malformations and    

      Mendelian diseases on infant mortality in Israel. IMAJ 2003;5: 416-8. 0.9, 80/132(C)

 

72.  Zlotogora J, Haklai Z, Rotem N, Georgi M, Berlovitz I, Leventhal A, Amitai Y. Relative         prevalence of malformations at birth among different religious communities in Israel.              Amer J Med Genet 2003: 122A: 59-62.2.4,77/144 (B)

73. Stalnikowicz R, Amitai Y, Bentur Y. Aphrodisiac Drug-Induced Hemolysis. J Toxicol            Clin  Toxicol. 2004; 42: 313-6. 1.27, 59/75(C).

74. Bromiker R, Glam-Baruch M, Gofin R, Hammerman C, Amitai Y. Association of parental       consanguinity with congenital malformations among Arab newborns in Jerusalem. Clin           Genet 2004: 66: 63-6. 3.3, 53/144(B)

75. Amitai Y, Fisher N, Haringman M et al. Increased awareness, knowledge and utilization         of  periconceptional folic acid in Israel following a national campaign. Preventive                    Medicine 2004; 39: 731-7. 3.17, 19/132(A)

76. Tauman R, Reisner S, J. Amitai Y, Wasser J, Nehama H, Sivan Y. Sleep position in                  infants following the back to sleep campaign in Israel. J Paediatr Child Health 2004; 6:            540-5.  1.14, 59/94(C)

77. Amitai Y, Frischer H. Excess fatality from desipramine and dosage recommendations.             Ther Drug Monitor 2004; 26: 468-73. 2.43, 28/75(B)

78. Amitai Y, Haklai Z, Tarabeia J, Green MS, Rotem N, Fleisher E, Leventhal A. Infant              Mortality in Israel during 1950-2000: Rates, Causes, Demographic Characteristics and            Trends. Paediatr  Perinat Epidemiol 2005; 19: 145-51. 1.8,33/94(B)

79. Tarabeia J, Amitai Y, Green M et al. Differences in infant mortality rates between Jews           and Arabs in Israel, 1975-2000. Isr Med Assoc J 2004: 6: 403-7. 0.9, 80/132(C)

80. Fisher N, Amitai Y, Haringman M, Meiraz H, Baram N, Leventhal A. The prevalence of         smoking among pregnant and postpartum women in Israel: a national study and review.          Health Policy 2005; 73; 1-9. 1.35, 40/69(C)

81. Amitai Y, Frischer H. Excess fatality from desipramine in children and adolescents. J Am       Acad Child Adolesc Psychiatry 2006; 45: 54-60. 6.44, 1/94(A+)

82. Zlotogora J, Amitai Y, Leventhal A. Surveillance of neural tube defects in Israel: the               effect of the recommendation for periconceptional folic acid. IMAJ 2006; 8: 601-4. 0.9,          80/132(C)

83. Knishkowy B, Amitai Y, Hardoff D, Levy Y, Kiro A; the Israel School Physicians Study                             

      Group. Assessment of health issues and concerns of Israeli seventh graders during school                         

      physician examination: a pilot study. J School Health 2007; 77; 87-91. 1.95, 4/27(A)

84. Amitai Y, Winston G, Sack J, et. Al. Gestational exposure to high perchlorate          

      concentration in drinking water and neonatal thyroxin levels. Thyroid 2007; 17; 843-               50. 4.79, 55/105(C)

85. Levy –Khademi F, Tenenbaum AN, Wexler ID, Amitai Y. Accidental organophosphate          intoxication in children. Pediatric Emergency Care 2007; 23; 716-8. 0.916, 10/19(C)     

86. Amitai Y, Fisher N, Meiraz H, Baram N, Tounis M, Leventhal A. Preconceptional folic          acid  utilization in Israel; Five years after the guidelines. Preventive Medicine 2008; 46;         166-9. 3.17, 19/132(A)

87. Salameh S, Weiss T, Amitai Y. "RUBIGAN" overdose mimicking organophosphate                            

  poisoning. IMAJ 2008; 10; 804-5.0.9,80/132(C)

88. Salameh S, Amitai Y, Antopolsky M, Rott D, Stalnikowicz R. Carbon monoxide                     poisoning in Jerusalem;  Epidemiology and risk factors. J Toxicol Clin Toxicol 2009: 47;        137-41. 1.27, 59/75(C)

89. Berman T, Hochner D, Wormeser U, Amitai Y et al. Phthalate Concentrations among         

      pregnant   Women in Jerusalem, Israel: Results of a pilot study. Environment             

      International. 2009:35; 353-7.  4.79/5/180 (A+)

90. Brown MJ, McWeeney G, Kim R, Tahirukaj A, Bulat P, Syla S, Savic Z, Amitai Y,              Dignam T,  Kaluski DN. Lead poisoning among internally displaced Roma, Ashkali and       Egyptian children in the United Nations-Administered Province of Kosovo. Eur J         

      Public Health. 2010 ; 20:288-92. 2.73, 41/122 (B)

91. Linder N, Abudi Y, Abdalla W, Badir M, Amitai Y, Samuels J, Mendelson E, Levy I.   

      Effect of Season of Inoculation on Immune Response to Rubella Vaccine in Children. J                

 Trop Pediatr 2011: 57: 299-302. 1.22, 51/94 (C)

92. Berman T, Hochner – Celnikier D, Barr D, Needham L, Amitai Y, Wormser U,

      Richter E. Pesticide Exposure among Pregnant Women in Jerusalem, Israel: Results

      of a Pilot Study. Environment International, 2011: 37: 198-203. 4.79 / 5/180 (A+).

93. Oberbaum M, Samuels N, Ben-Arye E, Amitai Y, Singer R. Homeopathy and

       Toxicity: an alternative explanation. Human and Experimental Toxicology

      2012; 31: 3-10.  58/ 77 (C)

94.   Berman T, Richter ED, Amitai Y, Almog S. Human Biomonitoring in Israel: Past,    

       Present, Future. International Journal of Hygiene and Environmental Health 2012:

       215; 138-41. 3.37 (B).

95. Knishkowy B, Verbov, Amitai Y, Stein-Zamir C, Rosen L, Reaching Jewish ultra-  

      Orthodox adolescents:  Results from a targeted smoking prevention trial. Int J

     Adolesc Med Health 2012; 24: 173-9 (C).

96. Agay-Shay Friger KM, Linn S, Peled A, Amitai Y, Peretz C. Periodicity and time   

     trends in the prevalence of total births and congenital malformations conceptions

    among Jews and Muslims in Israel, 1999-2006: a Time series study of 823,966 births.

    Birth Defects Research Part A: Clinical and Molecular Teratology 2012: 94:438-48.      

    2.48 / 34/83 (B).

97. Korchia G,  Amitai Y, Moshe G Korchia L, Tenenbaum A, Rosenblum J,  Shechter

    A. Vitamin D deficiency among children in Jerusalem, the need for updating.  

     recommendation on supplementation. IMAJ- Isr Med Assoc J 2013; 15: 333-8. 1.02 (C).

98. Agay-Shay K, Amitai Y, Peretz C, Linn S, Peled MA. Exploratory spatial data

    analysis of congenital malformation in Israel, 2000-2006. ISPRS. Int. J. Geo-Inf.

    2013, 2(1),  237-255.

99. Agay-Shay K, Friger M, Linn S, Peled A, Amitai Y, Perez C. Air Pollution and

     Congenital Heart Defects. Environ Research. 2013; 124: 28-34. 3.4; 16/132  (A).

100. Agay-Shay K, Friger M, Linn S, Peled A, Amitai Y, Perez C. Ambient temperature

             and congenital heart defects. Hum Reprod 2013; 28(8):2289-97. 4.47; 3/79  (A+).

101. Moshe G, Amitai Y, Korchia G, Korchia L, Tenenbaum A, Rosenblum J,  Shechter

      A. Anemia and Iron Deficiency in children: Association with red meat and poultry

      consumption. JPGN 2013: 57; 722-7. 2.2; 31/121 (A).

102. Berman T, Goldsmith R, Göen T, Spungen J, Novack L, Levine H, Amitai Y,                 

      Shohat T, Grotto I. Urinary Concentrations of Environmental Contaminants and

     Phytoestrogens in Adults in Israel. Environment International. 2013; 59: 478-84.

     4.79 / 5/180 (A+).

103.  Levine H, Berman T, Goldsmith R, Goen T, Spungen J, Novack L, Amitai Y,

      Shohat T, Grotto I. Exposure to tobacco smoke based on urinary cotinine levels

     among Israeli smoking and nonsmoking adults: a cross-sectional analysis of the first

     Israeli human biomonitoring study. BMC Public Health. 2013; 13: 1241. 2.08 (A)

104. Berman T,  Goldsmith R, Göen T, Spungen J, Novack L, Levine H, Amitai Y,

    Shohat T, Grotto I. Urinary concentrations of organophosphate pesticide metabolites                                     in adults in Israel: demographic and dietary predictors. Environ Int. 2013; 60:183-9. 4.79, 5/180 (A+).

105. Agay-Shay K, Peled A, Valentine Crespo A,  Perez C,  Amitai Y,  Linn S, Friger

    M, Nieuwen huijsen MJ. Green spaces and adverse pregnancy outcomes.

    Occupational and Environmental Medicine. 2014; 71: 562-9. 3.21 (A+)

106. Berman T, Goldsmith R, Göen T, Spungen J, Novack L, Levine H, Amitai Y,

       Shohat T, Grotto I. Demographic and dietary predictors of urinary Bisphenol A      

      concentrations in adults in Israel. Int J Hyg Environ Health. 2013 Dec 6. pii: S1438-

      4639 (13) 00154-5. 2.89 (B).

107. Shapira Y, Blum I, Haklai Z, Shpack N, Amitai Y. Prevalence of Non-Syndromic

      Orofacial Clefts among Jews and Arabs, by Type, Site, Gender and Geography; A

      Multi-center Study in Israel. IMAJ 2014: 16: 759-63. 1.02 (C).

108. Amitai Y, Van Den Hazel P. Children's Environmental Health – an Urgent Topic.

        November 2013; 2-4. (C).

109. Description of 3180 courses of chelation with dimercaptosuccinic acid in children

       ≤5 years with severe lead poisoning in Zamfara, northern Nigeria: a retrospective

       analysis of programme data. Thurtle1 N, Greig J, Cooney N, Amitai Y, Ariti C,

       Brown MJ, Sani-Gwarzo N, J Kosnett M, Moussally, Shanks, Dargan1 PI. PLoS

       Med. 2014 Oct 7; 11 (10):e1001739.  14.0, 6/150 (A+).

110. Levine H, Berman T, Goldsmith R, Göen T, Spungen J, Novack L, Amitai Y,

        Shohat T, Grotto I Urinary Concentrations of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in

        Israeli Adults: Demographic and Life-style Predictors. International Journal of

       Hygiene and Environmental Health 2015: 218:123-31. 3.28, 18/132 (A).

111. Amitai Y, Koren G. The folic acid rescue strategy: High folic acid dose in early

         pregnancy. JAMA Pediatrics (in press). 7.15, 1/119 (A+).

112. Chitayat Y. Koren G, Amitai Y, Matsui D, Kennedy D, Vohra S, Rieder M,

        Ceizel A. Folic Acid Supplementation for Pregnant Women and those

         Planning Pregnancy – 2015 Update.  J Clin Pharmacol (accepted). 2.47, 117/ 254

          (B).

LETTERS and REVIEWS

1.  Amitai Y, Schwartz D, Avital A and Bassan M. Benign course of severe digoxin  

       overdose  in a  child. Harefuah 102:455, 1982.  (Hebrew).

2. Amitai Y, Whitesell L and Lovejoy FH Jr.  Death following accidental lidocaine  

    overdose in a child. New Eng J Med 314: 182-183, 1985.

3. Amitai Y.  "....and these are the generations of the Massachusetts Poison Control   

  System." Vet  Hum Toxicol 27:557, 1985.

4. Amitai Y and Hayman S. On the etiology of priapism. Ann Emerg Med 19: 1357-8,   

    1990.

4. Amitai Y, Silver B, Leikin J, Frisher H. Visualization of ingested medication in the stomach by ultrasound. Amer J Emerg Med 10: 399, 1992.

5. Amitai Y.  Left, right, left, right. Contemporary Pediatrics 12: 132: 1995.

6. Sharony R, Schwaber M, Amitai Y, Atropine toxicity following a spasmolytic       

    Suppository used to treat false uterine (Braxton- Hicks) contractions. J Toxicol Clin

   Toxicol 1998: 36:41-2. 1.27, 59/75(C)

7. Amitai Y, Beeri R. Bone injury from Automatic atropine auto-injector. Ann                            

Pharmacotherapy 1999: 33: 751-2. 2.45, 111/236 (B)

9. Amitai Y, Leventhal A. Folic acid antagonists during pregnancy and risk of birth defects.     NEJM 2001; 344: 933. 47, 1/132 (A+)

10. Amitai Y. Establishing a cause of death dependent upon time of postmortem. J           

     Toxicol Clin Toxicol 2001; 39: 2001-2. 1.27, 59/75 (C)

10. Amitai Y, Almog S, Herut B. Cancer risk in naval divers questioned. Env Health Perspective 2003: 111; A630. 6.12, 2/163 (A+)

12. Knishkovi B, Amitai Y. Water-pipe (narghile) smoking: an emerging health risk

     behavior.  Pediatrics 2005; 116; e113-9. 4.69, 3/94 (A+)

13. Knishkovi B, Amitai Y. Water-pipe (narghile) smoking: an emerging health risk

     behavior. Pediatrics 2005; 116. Response to letter by Chaoachin. 4.69, 3/94 (A+)

14. Amitai Y, Mitchell AA, McGuigan MA, Lovejoy FH Jr. Comment on "Acetaminophen:        the 150 mg/kg myth". Clin Toxicol 2005; 43: 217. 1.27, 59/95 (C)   

15. Amitai Y. Childhood injury: rate estimates and prevention strategies. Isr Med Assoc J          2005; 7; 595-6. 0.9, 80/132

16. Amitai Y, Hammerman C. Pharmacokinetics of oral ibuprofen for patent ductus

     arteriosus closure in preterm infants. Archives Disease in Childhood - Fetal and Neonatal

     Editionfn.bmj.com. 2012; 97. 3.13, 6/100 (A).

17. Amitai Y. The infant's sleeping environment. Isr J Pediatrics 2011:77: 21-22. (C) (Hebrew) 

18. Shenker E, Amitai Y. Circumcision in Israel and in the world: Medical and cultural

      aspects. Isr J Pediatrics 2012: 79: 14-7. (C) (Hebrew).

17. Amitai Y, Barak S, Katz M. The future of pediatrics in Israel – Vision and reality. Isr J Pediatrics 2012: 79: 33-4. (C) (Hebrew).

Amitai Y. Characteristics of acetaminophen users compared with nonusers during pregnancy, behavioral problems, and hyperkinetic disorders. JAMA Pediatrics 2014; 168 (9):865. 4.28, 7/270 (A+).

פרסומים בהכנה

1. Evaluation of the Effect of a National Injury Prevention Program on Parents' Knowledge

    and Behavior in Israel. Savyon M. Amitai Y, Fisher N. Cohen-Dar M, Levi J, Remez Y,

    Baram N, Klein M.

1. Common Office Procedures: Referral Patterns of Primary Care Pediatricians.  Zimmerman DR, Amitai Y, Grossman Z, Stein-Zamir C.

 2.  Shapira Y, Blum I, Haklai Z, Shpack N, Amitai Y. Epidemiology of Cleft Lip and Palate in Israel during 1993-2005; Gaps between Birth Defect Registry and Hospital Chart Review.

 3.  Sabbah S, Averbuch D, Mor Z, Amitai Y.  Lead Encephalopathy in a Child from Curtain Weights Treated with Oral Succimer (DMSA)

4. Pre-conceptional folic acid supplementation and risk for ankyloglossia: A Pilot Study Amitai Y, Shental H, Atkins-Manelis L, Stein Zamir C, Koren G.

 

קורסים

מערכת הבריאות בישראל

מבוא לבריאות הסביבה

הנחיית תזאים ודוקטורנטים

תחומי מחקר

הערכת שרותי בריאות

בדיקת ההשפעה של התפלת מי ים וחוסר מגנזיום על בריאות הציבור בישראל

מניעת מומים מולדים ע"י תוסף חומצה פולית