מסלול ישיר לתואר שני בניהול תעשייתי

דוא"ל התואר הראשון:ba.lm@mail.biu.ac.il
דוא"ל התואר השני:maim@biu.ac.il
 

המסלול הישיר לתואר שני הינו מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ושני המיועד לתלמידים מצטיינים  בלימודי התואר הראשון במסלול ניהול לוגיסטיקה וניהול טכנולוגיה.

סטודנטים במסלול הישיר חייבים לסיים לימודי תואר ראשון ותואר שני במסלול ללא תזה (מסלול ב) בתוך 4 שנים, ובמסלול עם תזה (מסלול א) בתוך 5 שנים. 

סטודנטים במסלול זה ייהנו מהפחתה של קורסים לעומת המסלול הרגיל (בהתאם לנהלי האוניברסיטה).

תנאי קבלה
כדי להגיש מועמדות נדרש מינימום 16 ש"ש = 32 נ"ז בקורסי התואר הראשון בממוצע של 85 לפחות  בסיום שנה ב' של התואר הראשון (ייבחן ממוצע מחלקתי). סטודנטים במסלול הישיר חייבים לשמור על ממוצע של 85 לפחות במהלך לימודי התואר הראשון.
יוכלו להגיש מועמדות למסלול הישיר לתואר שני רק מי שלומד תואר מורחב (חד חוגי).
סטודנטים הלומדים במסלול דו חוגי לא יוכלו להגיש מועמדות למסלול הישיר.

אופן הרישום
סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה הנ"ל ומעוניינים להירשם למסלול הישיר מתבקשים למלא את הטופס:
רישום מסלול ישיר לתואר שני בניהול תעשייתי  לסרוק ולשלוח לדוא"ל: maim@biu.ac.il .

תואר ראשון
הסטודנטים במסלול הישיר יהיו פטורים מ-4 ש"ש (8 נ"ז) בתואר הראשון. 

תואר שני
סטודנטים במסלול הישיר פטורים מכל קורסי ההשלמה לתואר השני וכן פטורים מחובת לימודי יהדות בתואר השני.
הרישום לקורסי התואר השני לסטודנטים שיתקבלו למסלול הישיר נעשה במקביל ללימודי שנה ג בתואר הראשון.
קבלת התואר השני תהייה לאחר קבלת התואר הראשון.


כל הפרטים על התואר השני בניהול תעשייתי מופיעים באתר המחלקה

תנאי המסלול כפופים לנהלי האוניברסיטה.