רשימת קורסי קיץ - תואר ראשון עם מיקומים מעודכנים ולוח מבחנים לא סופי

בס"ד

מצורפת רשימת קורסי הקיץ הצפויים להתקיים במחלקה בקיץ הקרוב, כולל מיקומים.

כמו כן רשומים מועדי הבחינות - שאינם סופיים!!!

 

בברכת קיץ טוב

המחלקה לניהול 

קהל יעד: 
קהל יעד: