המחלקה לניהול https://management.biu.ac.il/allnews he סמסטר קיץ תשפ- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה- הנחיות לרישום https://management.biu.ac.il/node/3229 <span>סמסטר קיץ תשפ- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה- הנחיות לרישום</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>שלום רב,</p> <p><a href="/sites/management/files/shared/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A3.docx">מצ"ב מערכת שעות לסמסטר קיץ</a></p> <p><strong><a href="/sites/management/files/shared/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A3%20-.doc">מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ (תאריכים 14-17/6)</a>- חשוב מאוד לקרוא!!!</strong></p> <p dir="RTL">טרם חזרנו לעבוד במשרד, אני זמינה לכל שאלה במייל.</p> <p dir="RTL">אילנה</p></div> <span><span lang="" about="/user/40" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ELGRABI</span></span> <span>א', 31/05/2020 - 10:45</span> Sun, 31 May 2020 07:45:06 +0000 _ 3229 at https://management.biu.ac.il תעשייתי סמסטר קיץ תש"פ - מערכת שעות והנחיות רישום לקיץ https://management.biu.ac.il/node/3226 <span>תעשייתי סמסטר קיץ תש&quot;פ - מערכת שעות והנחיות רישום לקיץ</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>שלום רב,</p> <p><a href="/sites/management/files/shared/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A3_1.docx">מצ"ב מערכת שעות לסמסטר קיץ</a></p> <p><a href="/sites/management/files/shared/%D7%AA%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%99%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4.doc"><strong>מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ (תאריכים 14-17/6)</strong></a></p> <p dir="RTL">טרם חזרנו לעבוד במשרד, אני זמינה לכל שאלה במייל.</p> <p dir="RTL">רונית</p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">POLLAKR</span></span> <span>ג', 19/05/2020 - 14:18</span> Tue, 19 May 2020 11:18:16 +0000 _ 3226 at https://management.biu.ac.il בריאות - סמסטר קיץ תשפ = מערכת שעות והוראות רישום https://management.biu.ac.il/node/3225 <span>בריאות - סמסטר קיץ תשפ = מערכת שעות והוראות רישום</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>שלום רב,</p> <p><a href="/sites/management/files/shared/mha/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A3.docx">מצ"ב מערכת שעות לסמסטר קיץ</a></p> <p dir="RTL"><a href="/sites/management/files/shared/%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%90%D7%95%D7%AA%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A4_0.doc"><strong>מצ"ב הנחיות רישום לסמסטר הקיץ (תאריכים 14-17/6)</strong></a></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE">טרם חזרנו לעבוד במשרד, אני זמינה לכל שאלה במייל.</span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE">רונית</span></span></span></span></span></p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">POLLAKR</span></span> <span>ג', 19/05/2020 - 14:04</span> Tue, 19 May 2020 11:04:38 +0000 _ 3225 at https://management.biu.ac.il קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול https://management.biu.ac.il/node/3228 <span>קורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>בס"ד</p> <p>מצורפת <a href="/sites/management/files/shared/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1%20%D7%A1%D7%9E%D7%A1%D7%98%D7%A8%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20-%20%D7%9C%D7%A4%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9D%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%93%D7%9B%D7%9F%20%D7%9C%D7%9C%D7%90%20%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA.docx">רשימת הקורסים</a> הצפויים להתקיים בקיץ הקורב במחלקה לניהול. </p> <p>הרשימה אינה סופית ויתכנו בה שינויים בקורסים, במרצים ובמועדים. </p> <p>שימו לב - כל הקורסים מתקיים ברצף על פני כל הקיץ, החל ב 1 ביולי ועד 16 באוקטובר,</p> <p>למעט: חופשה מרוכזת 16-21 באוגוסט, ימי חג, ערבי חג וחול המועד. </p> <p>לגבי רישום - יש לעקוב הלאה אחר הפרסומים. הרישום צפוי להתקיים באמצע חודש יוני. </p> <p>בברכה</p> <p>מזכירות המחלקה לניהול  </p></div> <span><span lang="" about="/user/31" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">DIMANTL</span></span> <span>ד', 27/05/2020 - 12:09</span> Wed, 27 May 2020 09:09:20 +0000 _ 3228 at https://management.biu.ac.il סמסטר קיץ תשפ- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה https://management.biu.ac.il/node/3227 <span>סמסטר קיץ תשפ- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="/sites/management/files/shared/staff/%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%A1%D7%98%D7%99%D7%A7%D7%94%20%D7%A7%D7%99%D7%A5%20%D7%AA%D7%A9%D7%A3.docx">מצ"ב</a> מערכת שעות לסמסטר קיץ תשפ.</p> <p><strong>מיקומי הקורסים ואופן הרישום לקורסים ישלחו בהמשך.</strong></p> <p>טרם חזרנו לעבודה במשרד אך אני זמינה במייל לשאלות<strong>.</strong></p> <p><strong>אילנה</strong></p></div> <span><span lang="" about="/user/40" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ELGRABI</span></span> <span>ג', 19/05/2020 - 15:45</span> Tue, 19 May 2020 12:45:54 +0000 _ 3227 at https://management.biu.ac.il הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה https://management.biu.ac.il/node/3224 <span>הצעת עבודה - לא באחריות המחלקה</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>מצורפת <a href="/sites/management/files/shared/%D7%93%D7%A8%D7%95%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%90%D7%99%202020.docx">הצעת עבודה</a>  - לא באחריות המחלקה </p></div> <span><span lang="" about="/user/31" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">DIMANTL</span></span> <span>ד', 13/05/2020 - 20:19</span> Wed, 13 May 2020 17:19:53 +0000 _ 3224 at https://management.biu.ac.il ברכות לסטודנטים במחלקה לניהול - מצטייני דיקן לשנת תשע"ט https://management.biu.ac.il/node/3223 <span>ברכות לסטודנטים במחלקה לניהול - מצטייני דיקן לשנת תשע&quot;ט</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>המחלקה לניהול מברכת את הסטודנטים שהגיעו להישגים מרשימים בלימודיהם במחלקה בשנת הלימודים תשע"ט,</p> <p>ונכנסו לרשימת מצטייני הדיקן:</p> <table border="1" dir="RTL" width="286"><tbody><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>1</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>בונקר עדי אייל</span></span></span></span></span></td> <td class="xl68" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>2</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>חריש אריאלה</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול טכנולוגיה</span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>3</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>סולומון רות</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>4</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>שיבר ליאת</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>5</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>זנו סתיו</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>6</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>צדוק שירן</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>7</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>אלבז רפאל חיים</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>8</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>סירי נירית</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr><tr><td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>9</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>דעדוש לירון</span></span></span></span></span></td> <td class="xl65" dir="RTL"><span><span><span><span><span>ניהול לוגיסטיקה </span></span></span></span></span></td> </tr></tbody></table><p> </p> <p>המשך לימודים פוריים לכל הסטודנטים!!</p> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/31" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">DIMANTL</span></span> <span>ג', 12/05/2020 - 12:05</span> Tue, 12 May 2020 09:05:35 +0000 _ 3223 at https://management.biu.ac.il מבחני סמסטר ב' תש"ף https://management.biu.ac.il/node/3222 <span>מבחני סמסטר ב&#039; תש&quot;ף</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>שלום רב, </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>בהמשך לפניות שקיבלתי בנושא זה, אבקש להודיעכם כי <strong>לא יאושר</strong> ביטול של אף מבחן בשום קורס.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>כל המבחנים יתבצעו באופן מקוון או פרונטלית בקמפוס.</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>אנו נעדכן בכל החלטה אחרת ככל שתתקבל על ידי הנהלת האוניברסיטה. </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>בברכה, </span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>פרופ' קונסטנטין קוגן</span></span></span></span></span></span></p> <p dir="RTL"><span><span><span><span><span lang="HE" xml:lang="HE"><span>ראש המחלקה לניהול</span></span></span></span></span></span></p></div> <span><span lang="" about="/user/26" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MINESSA1</span></span> <span>ו', 08/05/2020 - 11:59</span> Fri, 08 May 2020 08:59:58 +0000 _ 3222 at https://management.biu.ac.il מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" - בריאות https://management.biu.ac.il/node/3079 <span>מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 &quot;שיטות וכלי ניהול מתקדמים&quot; - בריאות</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>שלום רב,</p> <p>להלן מפגשי החובה בקורס החובה הנ"ל, יום שישי סמסטר ב בין השעות 12-14:</p> <p dir="RTL">20/3</p> <p dir="RTL">1/5</p> <p dir="RTL">5/6</p> <p dir="RTL">26/6</p> <p dir="RTL"><strong>סטודנט שיחסיר מפגש לא יוכל לגשת לבחינה בקורס.</strong></p> <p dir="RTL">מיקום לכל המפגשים יפורסם בהמשך בהודעה זו</p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p> <p dir="RTL"> </p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">POLLAKR</span></span> <span>ב', 31/12/2018 - 12:46</span> Mon, 31 Dec 2018 10:46:59 +0000 _ 3079 at https://management.biu.ac.il יריד מנחים לתזה - רשימת מנחים נושאים ומצגות https://management.biu.ac.il/node/3192 <span>יריד מנחים לתזה - רשימת מנחים נושאים ומצגות</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="/files/management/shared/mnkhym_ltzh_nyhvl.pdf">מצ"ב</a> רשימת מנחים לתזה של המחלקה לניהול.</p> <p><a href="/files/management/shared/by_hrbvn_yryd_mnkhym_0.docx">פרופ' אבי הרבון</a></p> <p><a href="/files/management/shared/tl_byndb_yryd_mnkhym.pptx">ד"ר טל אבינדב</a></p> <p><a href="/files/management/shared/yryd_mnkhym_ttynh_tsrnvnvg.pptx">ד"ר טטיאנה צ'רנונוג</a></p> <p><a href="/files/management/shared/nvm_gvldbrg_-_yryd_mnkhym.pptx">ד"ר נועם גולדברג</a></p> <p><a href="/files/management/shared/yryd_mnkhym_-_yl_prlmn.pptx">פרופ' יעל פרלמן</a></p> <p><a href="/files/management/shared/yryd_mnkhym-_yvbl_hds.pptx">ד"ר יובל הדס</a></p> <p><a href="/files/management/shared/mtn_shnydrmn_yryd_mnkhym.pptx">ד"ר שנידרמן מתן</a></p> <p><a href="/files/management/shared/myr_llvp_yryd_mnkhym.pptx">ד"ר אמיר אלאלוף</a></p> <p> </p> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/40" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">ELGRABI</span></span> <span>א', 17/11/2019 - 14:12</span> Sun, 17 Nov 2019 12:12:27 +0000 _ 3192 at https://management.biu.ac.il מערכת שעות מעודכנת בריאות תשפ https://management.biu.ac.il/node/3198 <span>מערכת שעות מעודכנת בריאות תשפ</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="/files/management/shared/bryvt_tshp_0.docx">מצ"ב מערכת מעודכנת</a></p> <p>חל שינוי קל בסמסטר ב: הקורס "כלי מחקר מתקדמים" יתקיים בסמסטר ב בימי חמישי 20-22.</p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">POLLAKR</span></span> <span>א', 22/12/2019 - 14:48</span> Sun, 22 Dec 2019 12:48:47 +0000 _ 3198 at https://management.biu.ac.il יריד מנחים https://management.biu.ac.il/node/3195 <span>יריד מנחים</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p><a href="/files/management/shared/yryd_mnkhym_bryvt_kvlm_0.pptx">נושאים (מצגות)</a></p> <p><a href="/files/management/shared/mnkhym.doc">רשימת מנחים אמצעי התקשרות</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">POLLAKR</span></span> <span>ב', 02/12/2019 - 09:29</span> Mon, 02 Dec 2019 07:29:16 +0000 _ 3195 at https://management.biu.ac.il למחזור החדש - ניהול תעשייתי שנה"ל תש"פ - מערכת שעות ועוד https://management.biu.ac.il/node/3151 <span>למחזור החדש - ניהול תעשייתי שנה&quot;ל תש&quot;פ - מערכת שעות ועוד</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>שלום רב,</p> <p>להלן המסמכים הבאים:</p> <p><strong>1. <a href="/files/management/shared/tshyyty_tshp_svpy_0.docx">מערכת שעות לשנה"ל תש"פ. </a></strong>ייתכנו שינויים.<br /> ההרשמה לסמסטר קיץ תתבצע לקראת סמסטר קיץ. אנו נפרסם הודעה נפרדת בבא העת. כעת יש להירשם לסמסטרים א וב בלבד.</p> <p><strong>2. <a href="/files/management/shared/tshyyty_tshp_0.pdf">דף הנחיות לרישום</a></strong><a href="/files/management/shared/tshyyty_tshp_0.pdf">,</a> יש לקרוא בעיון רב.<br /> הרישום הנו אינטרנטי ומתבצע דרך מערכת אינ-בר (קישור מופיע בתוך דף ההנחיות). לאחר התשלום הראשון במערכת אינבר יהא עליכם לערוך מערכת בתחילת חודש ספטמבר (12.9.19).</p> <p><strong>3.</strong> ישנה חובת אנגלית לתואר שני והיא מפורטת בדף ההנחיות.</p> <p><strong>4.</strong> חובת יהדות לתואר שני מפורטת בדף ההנחיות. יש להירשם גם לקורסי יהדות בזמן ההרשמה.</p> <p><strong>5.</strong> לשאלות בנוגע לשכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד: <a href="http://www1.biu.ac.il/index.php?id=472&amp;pt=4&amp;pid=74&amp;level=3&amp;cPath=74,472" target="_blank">http://www1.biu.ac.il/index.php?id=472&amp;pt=4&amp;pid=74&amp;level=3&amp;cPath=74,472</a><br /> למחלקה אין ידע והרשאה בנושא זה.</p> <p><strong>6</strong>. מצ"ב קישור ללו"ז האקדמי של שנה"ל תש"פ (חגים, חופשות וכו'), שימו לב -הלו"ז של סמסטר הקיץ לא חופף ללו"ז של תכנית זו! מיד עם סיום סמסטר ב מתחיל סמסטר הקיץ. אנו נעדכן סמוך למועד תאריכים מדויקים. <a href="https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18628&amp;pt=1&amp;pid=839&amp;level=4&amp;cPath=5,839,18628" target="_blank">https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18628&amp;pt=1&amp;pid=839&amp;level=4&amp;cPath=5,839,18628</a></p> <p><strong>לתשומת לבכם, מעתה ואילך יהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בהודעות באתר המחלקה (כאן). זוהי חלק מחובתכם האקדמית כסטודנטים בתכנית.</strong></p> <p>בהצלחה רבה,</p> <p>רונית <a href="mailto:maim@biu.ac.il">maim@biu.ac.il</a></p> <p> </p> <p> </p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">POLLAKR</span></span> <span>ד', 07/08/2019 - 11:49</span> Wed, 07 Aug 2019 08:49:40 +0000 _ 3151 at https://management.biu.ac.il למחזור החדש - ניהול מערכות בריאות שנה"ל תש"פ - מערכת שעות ועוד https://management.biu.ac.il/node/3149 <span>למחזור החדש - ניהול מערכות בריאות שנה&quot;ל תש&quot;פ - מערכת שעות ועוד</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p>שלום רב,</p> <p>להלן המסמכים הבאים:</p> <p><strong>1. <a href="/files/management/shared/bryvt_tshp.docx">מערכת שעות לשנה"ל תש"פ.</a> </strong>המערכת לא סופית וייתכנו בה שינויים.<br /> ההרשמה לסמסטר קיץ תתבצע לקראת סמסטר קיץ. אנו נפרסם הודעה נפרדת בבא העת. כעת יש להירשם לסמסטרים א וב בלבד.</p> <p><strong>2. <a href="/files/management/shared/bryvt_tshp.pdf">דף הנחיות לרישום</a></strong><a href="/files/management/shared/bryvt_tshp.pdf">,</a> יש לקרוא בעיון רב.<br /> הרישום הנו אינטרנטי ומתבצע דרך מערכת אינ-בר (קישור מופיע בתוך דף ההנחיות). לאחר התשלום הראשון במערכת אינבר יהא עליכם לערוך מערכת בתחילת חודש ספטמבר (12.9.19).</p> <p><strong>3.</strong> ישנה חובת אנגלית לתואר שני והיא מפורטת בדף ההנחיות.</p> <p><strong>4.</strong> חובת יהדות לתואר שני מפורטת בדף ההנחיות. יש להירשם גם לקורסי יהדות בזמן ההרשמה.</p> <p><strong>5.</strong> לשאלות בנוגע לשכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד: <a href="http://www1.biu.ac.il/index.php?id=472&amp;pt=4&amp;pid=74&amp;level=3&amp;cPath=74,472" target="_blank">http://www1.biu.ac.il/index.php?id=472&amp;pt=4&amp;pid=74&amp;level=3&amp;cPath=74,472</a><br /> למחלקה אין ידע והרשאה בנושא זה.</p> <p><strong>6</strong>. מצ"ב קישור ללו"ז האקדמי של שנה"ל תש"פ (חגים, חופשות וכו'), שימו לב -הלו"ז של סמסטר הקיץ לא חופף ללו"ז של תכנית זו! מיד עם סיום סמסטר ב מתחיל סמסטר הקיץ. אנו נעדכן סמוך למועד תאריכים מדויקים. <a href="https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18628&amp;pt=1&amp;pid=839&amp;level=4&amp;cPath=5,839,18628">https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18628&amp;pt=1&amp;pid=839&amp;level=4&amp;cPath=5,839,18628</a></p> <p><strong>לתשומת לבכם, מעתה ואילך יהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בהודעות באתר המחלקה (כאן). זוהי חלק מחובתכם האקדמית כסטודנטים בתכנית.</strong></p> <p>בהצלחה רבה,</p> <p>רונית <a href="mailto:mha@biu.ac.il">mha@biu.ac.il</a></p></div> <span><span lang="" about="/user/29" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">POLLAKR</span></span> <span>ב', 22/07/2019 - 10:09</span> Mon, 22 Jul 2019 07:09:36 +0000 _ 3149 at https://management.biu.ac.il תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט https://management.biu.ac.il/node/3040 <span>תכנית &quot;הנדסאים מצוינים&quot; לשנת הלימודים תשע&quot;ט</span> <div class="field body field--body field--type-text-with-summary field--label-hidden clearfix field__item field__item--body"><p align="center" dir="LTR"><strong><span dir="RTL"> אוניברסיטת בר אילן , המחלקה לניהול</span></strong></p> <p align="center" dir="LTR"><strong><span dir="RTL">תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט</span></strong></p> <p align="center" dir="LTR"><strong><span dir="RTL">עיקרי התכנית</span></strong></p> <ul><li dir="RTL">המחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן משיקה תכנית לימודים תלת שנתית (שלוש שנים וסמסטר) משולבת, ללימודי תואר ראשון ושני המיועדת להנדסאים בוגרי יג'-יד' .</li> <li dir="RTL">התכנית מאפשרת לימודי תואר ראשון בניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה ובהמשך, לעומדים בתנאי המעבר, לימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה או ניהול תעשייתי .</li> <li dir="RTL">משך התכנית שלוש שנים + סמסטר (10 סמסטרים רצופים) , במתכונת 2 ערבים בשבוע 16-22 או ערב אחד 16-22 ויום ו 08:00-14:00 – התכנית מאפשרת לימודים תוך כדי עבודה במשרה מלאה.</li> <li dir="RTL">מספר המקומות בתכנית מוגבל, למקדימים תינתן עדיפות, המתקבלים לתכנית ייהנו ממלגות שכר לימוד בהיקף עד 15 אש"ח כמפורט בהמשך.</li> </ul><p dir="RTL"> </p> <ul><li dir="RTL">תואר ראשון: <ul><li dir="RTL">הכרה בלימודי הנדסאים קודמים בהתאמה לתכנית.</li> <li dir="RTL">בשנה הראשונה יתקבלו הסטודנטים ללימודי התואר הראשון באחת משתי האפשרויות כלהלן: <ul><li dir="RTL">למסלול הלימודים הרגיל כפי שיבחרו כאשר תנאי הקבלה הם: סיום לימודי הנדסאים בממוצע 82 ומעלה, זכאות לבגרות + פסיכומטרי עם סכם 60 לפחות וכן סף קבלה באנגלית 85 (פסיכומטרי או אמי"ר או אמי"רם).</li> <li dir="RTL">סטודנטים שבעת הקבלה לא יהיה בידם ציון פסיכומטרי או שהסכם (בגרות + פסיכומטרי) יהיה נמוך מהרף שנקבע , יוכלו להתקבל בשנה ראשונה ללימודים כלליים , להשלים מבחן פסיכומטרי במהלך השנה הראשונה, ללמוד בשנה הראשונה את מקצועות התואר לפי התכנית הרגילה ולעבור למסלול הרגיל (ניהול לוגיסטיקה או ניהול תעשייתי) בשנה השנייה.</li> </ul></li> <li dir="RTL">מעבר בהצלחה לשנת הלימודים השנייה במסגרת לימודי התואר הראשון מקנה זכאות למלגת שכ"ל בסך 5 אש"ח.</li> </ul></li> </ul><p dir="RTL"> </p> <ul><li dir="RTL">תואר שני: <ul><li dir="RTL">סטודנטים שישלימו בהצלחה לימודי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בהתאם לתכנית, יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה  או בניהול תעשייתי.</li> <li dir="RTL">למשלימים בהצלחה לימודי תואר שני במסלול ללא תזה בהתאם לתכנית תינתן מלגת שכר לימוד נוספת של 5 אש"ח. למשלימים בהצלחה לימודי תואר שני במסלול עם תזה תינתן מלגת שכר לימוד נוספת בסך 10 אש"ח.</li> </ul></li> </ul><p align="center" dir="RTL"><strong>מבנה התכנית "הנדסאים מצוינים"</strong></p> <p align="center" dir="RTL">תכנית לימודים לתואר ראשון (<span dir="LTR">MA</span>) ושני (<span dir="LTR">BA</span>) - תלת שנתית ( 3 שנים +סמסטר ) המיועדת להנדסאים בוגרי יג'-יד'.</p> <p align="center" dir="RTL">התכנית נושאת מלגות שכ"ל של עד 15 אש"ח ומאפשרת לימודים תוך כדי עבודה במשרה מלאה .</p> <p align="center" dir="RTL"> </p> <table align="left" border="1" dir="rtl"><tbody><tr><td colspan="3"> <div align="center" dir="RTL"><strong>שנה 1</strong></div> </td> <td colspan="3"> <div align="center" dir="RTL"><strong>שנה 2</strong></div> </td> <td colspan="3"> <div align="center" dir="RTL"><strong>שנה 3</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>שנה 4</strong></div> </td> </tr><tr><td colspan="6"> <div align="center" dir="RTL"><strong>תואר ראשון</strong></div> </td> <td colspan="4"> <div align="center" dir="RTL"><strong>תואר שני</strong></div> </td> </tr><tr><td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר</strong></div> <div align="center" dir="RTL"><strong> א'</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר</strong></div> <div align="center" dir="RTL"><strong> ב'</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר קיץ</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר א'</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר ב'</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר </strong></div> <div align="center" dir="RTL"><strong>קיץ</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר א'</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר ב'</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר קיץ</strong></div> </td> <td> <div align="center" dir="RTL"><strong>סמסטר א'</strong></div> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <div align="center" dir="RTL">תכנית לימודים כלליים/תכנית</div> <div align="center" dir="RTL">ניהול לוגיסטיקה</div> <div align="center" dir="RTL">או ניהול טכנולוגיה</div> </td> <td colspan="3"> <div align="center" dir="RTL">השלמת תואר ראשון</div> <div align="center" dir="RTL">ניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה</div> </td> <td colspan="4"> <div align="center" dir="RTL">לימודי תואר שני</div> <div align="center" dir="RTL">ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה</div> <div align="center" dir="RTL">או ניהול תעשייתי</div> </td> </tr><tr><td colspan="6"> <div align="center" dir="RTL"><strong>שני ערבים בשבוע 16-22 או ערב אחד 16-22 ויום ו 0800-1400</strong></div> <div align="center" dir="RTL"><strong>(לא כולל השלמות אישיות נדרשות כמו אנגלית וכו')</strong></div> </td> <td colspan="4"> <div align="center" dir="RTL"><strong>ערב אחד 16-22 ויום ו 0800-1400</strong></div> </td> </tr><tr><td colspan="3"> <div align="center" dir="RTL"><strong>תנאי קבלה: יג'-יד', ממוצע הנדסאים 80</strong></div> <div align="center" dir="RTL"><strong>עם פסיכומטרי, סף קבלה 85 באנגלית וסכם מתאים - תכנית רגילה</strong></div> <div align="center" dir="RTL"><strong>ללא פסיכומטרי (יושלם בשנה"ל ) - לימודים כלליים</strong></div> <div align="center" dir="RTL"> </div> </td> <td colspan="3"> <div align="center" dir="RTL"><strong>תנאי ממעבר לתכנית רגילה בשנה שניה וקבלת מלגת שכ"ל 5 אש"ח – ממוצא כללי בשנה ראשונה  80</strong></div> </td> <td colspan="4"> <div align="center" dir="RTL"><strong>תנאי קבלה לתואר שני – ממוצע כללי 80 בתואר הראשון.</strong></div> <div align="center" dir="RTL"><strong>למסיימי תואר שני בהתאם לתכנית במסלול ב' מלגת שכ"ל בסה"כ  5 אש"ח, למסיימי מסלול א' (עם תזה) 10 אש"ח.</strong></div> </td> </tr></tbody></table><div> </div> <p align="center" dir="RTL"> </p> <p align="center" dir="RTL"> </p> <p align="center" dir="LTR"><strong><span dir="RTL">יצירת קשר</span></strong></p> <p align="center" dir="RTL">פרטים אודות המחלקה ותכניות הלימוד ניתן למצוא באתר המחלקה <a href="https://management.biu.ac.il/"><span dir="LTR">https://management.biu.ac.il</span>/</a></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>למעוניינים בהגשת מועמדות או בקבלת פרטים משלימים פנו בבקשה למחלקה לניהול , אביגיל</strong></p> <p align="center" dir="RTL"><strong>בדוא"ל - </strong><strong><a href="mailto:preng.bama@biu.ac.il"><span dir="LTR">preng.bama@biu.ac.il</span></a></strong><strong> טלפון 03-5318114</strong></p> <p dir="RTL"> </p></div> <span><span lang="" about="/user/26" typeof="schema:Person" property="schema:name" datatype="">MINESSA1</span></span> <span>ו', 17/08/2018 - 08:31</span> Fri, 17 Aug 2018 05:31:39 +0000 _ 3040 at https://management.biu.ac.il