סטודנטים שסיימו תנאי במכתב הקבלה - העברה לסטטוס מן המניין

שלחו לחבר

סטודנטים שסיימו השלמות בממוצע הנדרש או סיום תואר ראשון בממוצע הנדרש,

מתבקשים למלא את הטופס המצ"ב

ולשלוח אותו לוועדה לתואר שני בפקס 03-7384005 או במייל MA.office@mail.biu.ac.il

הוועדה תשלח מכתבים לביתכם על העברה למן המניין רק לאחר שעמדתם בתנאים הרשומים במכתב הקבלה שלכם (השלמות, סיום תואר ראשון, הצגת טפסי מקור).

טלפון הוועדה 03-5318524

 

רונית