קבלת החלטות וקבלת עצות - ד"ר טובה רוזנבלום, המחלקה לניהול באוניברסיטת בר-אילן