השפה המילולית והשפה הלא מילולית - ד"ר טובה רוזנבלום, המחלקה לניהול בבר-אילן