הרשמה ללימודי שמיעה חופשית לתכנית אורט בקיץ ראשון (לפני תחילת הלימודים)

שלחו לחבר

הרשמה ללימודי שמיעה חופשית לתכנית אורט בקיץ ראשון (לפני תחילת הלימודים) –  במסלולי לוגיסטיקה וניהול טכנוגיה.

קורסי קיץ

רשימת קורסים

רישום לקורס קיץ באנגלית

 

שימו לב, המידע המתפרסם באתר זה מתעדכן מעת לעת. באחריות המועמדים והסטודנטים לעקוב אחר הפרסומים ולוודא שבידיהם המידע המעודכן ביותר.

המידע המועבר בדפים אלה הינו על פי מיטב הנתונים וההערכות המצויות בידנו. הנהלת האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן בכל עת את המידע המתייחס לקבלה וללימודים במכינות בהתאם למדיניות והנחיות האוניברסיטה והגורמים המוסמכים לכך.

 

קורסי קיץ

במהלך לימודי הקיץ שבין המכינה ולשנת הלימודים במסלול, הינך סטודנט במעמד "שומע חופשי". לימודים אלה הם חובה שכן בלעדיהם לא תוכל להשלים לימודי המסלול בתום סמסטר קיץ השני שלאחר שנת הלימודים.

יחד עם זאת, יודגש, כי אין בהרשמה ללימודי הקיץ במעמד "שמיעה חופשית" משום אישור קבלה ללימודים באוניברסיטה.

הרישום לקורסי הקיץ  יתבצע דרך נציגי המכללות, אשר יקבלו לידיהם טפסי רישום לקורסי הקיץ ושוברי תשלום. עליכם לשלם את שוברי התשלום ולהעבירם בצירוף חתימתכם על גבי טופסי הרישום לידי נציגי המכללות. שימו לב שמערכת השעות לקורסי הקיץ הינה מובנית מראש ולא ניתן לשנות את הקורסים אשר מופיעים לכם בטופסי הרישום.

את החומר יש להחזיר לנציגי המכללה. תאריך למסירת החומר יעודכן בהמשך.

פרטים מדויקים בנוגע לתאריכי רישום אלה יפורסמו בהמשך באתר.

עלות 1 ש"ש קורס קיץ-לשנה"ל תשע"ט  הינה 765 ש"ח. (לקראת סמסטר קיץ תש"פ יעודכנו מחירי סמ' הקיץ)

הקורסים בקיץ הראשון הינם קורסים משותפים לשני התארים אך שונים למגמות ההנדסאים השונות.

 

רשימת קורסים

תכנית קורסי קיץ תש"פ– להנדסאים בוגרי מגמת תעשיה וניהול*: (ייתכנו שינויים)

008

חקר ביצועים ב'

3 נק"ז

032/222

ניהול פרוייקטים/ניהול פרוייקטים טכנולוגיים

3 נק"ז 

 

 

סה"כ 6 נק"ז

 

להלן תכנית קורסי קיץ תש"פ – להנדסאים בוגרי המגמות: (ייתכנו שינויים)      

אלקטרוניקה, תוכנה, חשמל, קירור ומיזוג אויר, מכונות, בניה ,הנדסה אזרחית, 

 

003

מבוא לסטטסטיקה ב'

3 נק"ז

006

מבוא להסתברות

2 נק"ז

008

חקב"צ ב'

3 נק"ז

222/032

ניהול פרוייקטים/ ניהול פרוייקטים טכנולוגיים

3 נק"ז 

 

 

סה"כ 11 נק"ז

 

 

רישום לקורס קיץ באנגלית

רישום לקורסי קיץ באנגלית, עבור סטודנטים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של ציון 85 בבחינת פסיכומטרי/אמיר או  185 בבחינת אמיר"ם מתקיים דרך המחלקה לאנגלית כשפה זרה . פרטים בנוגע אליו ניתן לקבל בטל' 03-5318237 או באתר המחלקה לאנגלית כשפה זרה.

לאחר שלב הרישום- תוזנו למערכת האוניברסיטאית ותקבלו לביתכם מכתב אישור רישום לקורסים, המפרט את מיקומי השיעורים. יש לבדוק היטב את ההעתק ולוודא שאכן נרשמתם לכל הקורסים הנדרשים. חובת הבדיקה היא על הסטודנט עצמו! את ההעתק יש לשמור לביקורת/ בירורים.