מסלול ישיר לתואר שני בניהול תעשייתי

English שלחו לחבר

המסלול הישיר לתואר שני הינו מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ושני המיועד לתלמידים מצטיינים אשר יעמדו בדרישות קבלה הגבוהות מהרף הנדרש עבור כלל המועמדים לתואר ראשון במסלול לוגיסטיקה.

סטודנטים במסלול הישיר חייבים לסיים לימודי תואר ראשון ותואר שני במסלול ללא תזה (מסלול ב) בתוך 4 שנים, ובמסלול עם תזה (מסלול א) בתוך 5 שנים. מכיוון שלימודי הלוגיסטיקה לתואר הראשון כוללים גם קורסי קיץ ולימודי התואר השני נמשכים ברציפות לאורך כל השנה (כולל סמסטר קיץ) יתאפשר לסטודנטים לסיים את לימודי התואר הראשון והשני בפרקי זמן הקצרים מאילו הנקובים לעיל.

סטודנטים במסלול זה ייהנו מהפחתה של קורסים לעומת המסלול הרגיל (בהתאם לנהלי האוניברסיטה).

תנאי קבלה
כדי להגיש מועמדות נדרש מינימום 16 ש"ש = 32 נ"ז בקורסי התואר הראשון בלוגיסטיקה בממוצע של 85 לפחות (ייבחן ממוצע מחלקתי). סטודנטים במסלול הישיר חייבים לשמור על ממוצע של 85 לפחות במהלך לימודי התואר הראשון.

אופן הרישום
סטודנטים שעומדים בתנאי הקבלה הנ"ל ומעוניינים להירשם למסלול הישיר מתבקשים למלא את הטופס:
רישום מסלול ישיר לתואר שני בניהול תעשייתי  לסרוק ולשלוח לדוא"ל: maim@biu.ac.il .

תואר ראשון
הסטודנטים במסלול הישיר יהיו פטורים מ-4 ש"ש (8 נ"ז) בתואר הראשון. 

תואר שני
סטודנטים במסלול הישיר פטורים מכל קורסי ההשלמה לתואר השני וכן פטורים מחובת לימודי יהדות בתואר השני.
הרישום לקורסי התואר השני לסטודנטים שיתקבלו למסלול הישיר נעשה במקביל ללימודי שנה ג בתואר הראשון.
כל הפרטים על התואר השני בניהול תעשייתי מופיעים באתר המחלקה: http://management.biu.ac.il/node/299

תנאי המסלול כפופים לנהלי האוניברסיטה.