שלחו לחבר

ועדות מחלקתיות

 

הרכב ועדות ומינויים  

להלן רשימת ועדות ומינויים במחלקה לניהול:

ועדת היגוי:

 • יו"ר הועדה-פרופ' שרה וסטרייך
 • סגן יו"ר- פרופ' יעל פרלמן
 • חבר ועדה-פרופ' אבי הרבון
 • חבר ועדה-ד"ר יובל הדס
 • חבר ועדה-ד"ר אמיר אלאלוף
 • חברת ועדה-ד"ר טטיאנה צ'רנונוג
 • חברת ועדה-פרופ' רחל מגנזי

 

ועדת משמעת מחלקתית:

 • יו"ר הועדה- פרופ' יעל פרלמן.
 • חברת ועדה - פרופ' רחל מגנזי
 • חבר ועדה – ד"ר יובל הדס

בכל דיון בתלונה ספציפית משתתף גם ראש התחום שבו הוגשה התלונה.

 

ועדה לתארים מתקדמים:

 • יו"ר הועדה - פרופ' קונסטנטין קוגן
 • חבר ועדה -פרופ' טל אבינדב, אחראי על תואר שני
 • חברת ועדה –פרופ' שרה וסטרייך
 • חבר ועדה-פרופ' אבי הרבון

 

ועדת פרסים ומילגות:

 • יו"ר הועדה - פרופ' שרה וסטרייך
 • חברת ועדה – פרופ' טובה רוזנבלום
 • חבר ועדה - פרופ' טל אבינדב

 

ועדה מחלקתית לתקציבי מחקר:

 • יו"ר הועדה - פרופ' שרה וסטרייך
 • חברת ועדה – פרופ' יעל פרלמן
 • חבר ועדה - פרופ'  טל אבינדב

 

מרכזת פניות בנושא הטרדות מיניות, קידום נשים ומילואים:

 • פרופ' יעל פרלמן.

 

 

תאריך עדכון אחרון : 03/01/2021