ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים

תואר שני MA בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה 
 
התואר
 
התואר השני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה הינו תואר אטרקטיבי וייחודי המותאם לאוכלוסיית מנהלים בתחומי הלוגיסטיקה והתפעול ברמות השונות.
 
תכנית הלימודים / מטרת התכנית
 
תכנית הלימודים שמה דגש על ההיבטים הניהוליים והיישומיים בניהול לוגיסטיקה, שרשראות הספקה, מערכות תובלה ושינוע ומערכות ERP ו- E-Business .
תכנית הלימודים מובנית – תכנית קבועה, כיתה קבועה, תכנים ולוחות זמנים קבועים ומותאמים לאוכלוסיה הלומדת תוך כדי עבודה.
הקורסים מועברים ע"י מיטב המרצים המובילים בתחומי המחקר האקדמי והיישומי בארץ ובחו"ל, מפגשים והרצאות אורח של אנשי הניהול והלוגיסטיקה המובילים בארץ.
 
לקבוצות לומדים מתוך אותו ארגון (חמישה עשר לומדים לפחות) ייתכנו התאמות ייחודיות, מנהלי משאבי אנוש ו/ או מנהלי הדרכה מוזמנים לפנות לקבלת פרטים.
 
המסלול המוצע:
ללא מחקר. מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.
 
 
תנאי קבלה שנה"ל תשע"ט
 לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון ממוצע של 76% לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים).

 במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון 

הקבלה מותנית במספר המקומות הפנויים במחלקה בהתאם לקביעת המחלקה. מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר. עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת ההרשמה יציגו אישור זכאות לתואר הראשון

המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל       

מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה       

ההחלטה על קבלת מועמד הינה בסמכות הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה.

סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים לוועדה לתואר השני עד סוף דצמבר של אותה שנה.

החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציון שהוגש בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת כל הציונים של המועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן הוועדה לא תתחשב בממוצעי הציונים ששופרו לאחר מועד ההרשמה.

מועמדים בעלי תואר של שלוחות מאוניברסיטאות בחו"ל ובוגרי מוסדות המקיימים לימודים בשיטת "למידה מרחוק" המבקשים להתקבל ללימודי תואר שני, חייבים בבחינות הכניסה כמקובל בעולם: GMAT או GRE . על המועמד להגיש את ציון הבחינה בעת הגשת המועמדות. הציון הנדרש 70% לפחות. ציון 70%במבחן אינו מבטיח קבלה, אלא דיון במועמדות בלבד.
 
  
קריטריונים המשפיעים על הקבלה
 

ציון של 76 לפחות בממוצע כללי של תואר ראשון

ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח של 3 שנים לפחות

 

 סדרי הלימודים

על הסטודנט להרכיב מערכת לימודים עפ"י השעות והימים המתאימים לו מתוך הקורסים המוצעים ע"י החוג ובהתאם לכללים ולדרישות של המחלקה.

הלימודים מתקיימים ברצף (כולל סמסטר קיץ) במתכונת חצי יום לימודים, יום ה' אחה"צ + יום ו', במשך 3 סמסטרים רצופים: א' ב' קיץ - לא ניתן להאריך את משך הלימודים מעבר לשלושת הסמסטרים.

מבחני סוף סמסטר יתקיימו בימים ובשעות שלא יחפפו את זמני הלימודים, עקב אילוצים של מערך הבחינות של כלל האוניברסיטה

תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית

 

 
 לימודי השלמה

הסטודנט יחויב בקורס השלמה בהתאם ללימודיו הקודמים לתואר ראשון.

סטודנט שיחויב בקורס השלמה, יהיה סטודנט על-תנאי ויהיה חייב לסיימו במהלך שנת הלימודים הראשונה, בציון ממוצע משוקלל של 80% לפחות.

לאחר סיום קורס ההשלמה חובה להגיש בקשה לוועדה לתואר שני לביטול התנאי.

     
 
  
רשימת קורסי ההשלמה
 
מבוא ללוגיסטיקה              2 ש"ש (4 נ"ז)
 
מסלול ב' - ללא מחקר (במגמה זו קיים מסלול ב' בלבד)        
 
קורסי חובה -
10 ש"ש (20 נ"ז)
קורסי בחירה -
4 ש"ש (8 נ"ז)
סמינריון-
4 ש"ש (8 נ"ז)
סה"כ               
18 ש"ש (36 נ"ז)
 
 
 
       קורסי חובה בסיסיים:
 
2 ש"ש (4 נ"ז)
קורס חובה
1 ש"ש (2 נ"ז)
1 ש"ש (2 נ"ז)
1 ש"ש (2 נ"ז)
1 ש"ש (2 נ"ז)
ניהול טכנולוגיות ומערכות מידע לוגיסטיות למנהלים
1 ש"ש (2 נ"ז)
1 ש"ש (2 נ"ז)
2 ש"ש (4 נ"ז)
היבטים כספיים בניהול 1 ש"ש (2 נ"ז)
סה"כ
 
קורסי בחירה:
                              
10 ש"ש (20 נ"ז)
 
 
 
1 ש"ש (2 נ"ז)
1 ש"ש (2 נ"ז)
1 ש"ש (2 נ"ז)
קורס בחירה
1 ש"ש (2 נ"ז)
 
      
בחינת גמר
הבחינה תתבסס על הסמינריון וחומר לימודים נוסף כפי שייקבע על ידי המחלקה .
 
דרישות והנחיות
 
לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני
 
ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני.
הסטודנטים שיעברו מבחן מיון בהצלחה יהיו פטורים מלימודי אנגלית. סטודנט שלא יעבור  את מבחן המיון יחויב ללמוד קורס אנגלית .
 
פטור מקורסי התמחות
  1. סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, ולמד ב-4 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 80% לפחות, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס
  2. האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך 8 ש"ש 
  3. בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות תארים מתקדמים במחלקה לניהול. הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית   את הבקשה יש להגיש על גבי טופס פניה מתאים.

תכנית הלימודים המוצגת במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל תשע"ט. במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות לימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה. עדכונים שוטפים לגבי תכנית הלימודים באתר המחלקה.

 

עלות הלימודים:

עלות הלימודים בתכנית: 44,900 ש"ח בגין קורסי השלמה, יהדות, אנגלית מטעם המחלקה לניהול בלבד, חנייה בקמפוס בימי הלימוד חמישי ושישי ושירותים נלווים לא ישולם תשלום נוסף. ( משולם באמצעות שוברים צמודי מדד)

 

 
 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה
טלפון 03-5318276 שלוחה 2
פקס' 03-7384041
דוא"ל המגמה לניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה:   malm@biu.ac.il