ניהול לוגיסטיקה למנהלים MA

 
ראש תחום דר' יובל הדס -  Yuval.Hadas@biu.ac.il
 
התואר
 
התואר השני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה מסלול מנהלים הינו תואר אטרקטיבי וייחודי המותאם לאוכלוסיית מנהלים בתחומי הלוגיסטיקה והתפעול ברמות השונות.
 
תכנית הלימודים שמה דגש על ההיבטים הניהוליים והיישומיים בניהול לוגיסטיקה, שרשראות הספקה, מערכות תובלה ושינוע ומערכות ERP ו- E-Business .
תכנית הלימודים מובנית – תכנית קבועה, כיתה קבועה, תכנים ולוחות זמנים קבועים ומותאמים לאוכלוסיה הלומדת תוך כדי עבודה.
הקורסים מועברים ע"י מיטב המרצים המובילים בתחומי המחקר האקדמי והיישומי בארץ ובחו"ל, מפגשים והרצאות אורח של אנשי הניהול והלוגיסטיקה המובילים בארץ.
 
לקבוצות לומדים מתוך אותו ארגון (חמישה עשר לומדים לפחות) ייתכנו התאמות ייחודיות, מנהלי משאבי אנוש ו/ או מנהלי הדרכה מוזמנים לפנות לקבלת פרטים.
 
המסלול המוצע:
ללא מחקר. מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.
 
 
תנאי קבלה שנה"ל תש"פ
 לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון ממוצע של 76 לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים). עוד על תנאי הקבלה.
 לימודי השלמה

הסטודנט יחויב בקורס השלמה בהתאם ללימודיו הקודמים לתואר ראשון.סטודנט שיחויב בקורס השלמה, יהיה סטודנט על-תנאי ויהיה חייב לסיימו במהלך שנת הלימודים הראשונה, בציון ממוצע משוקלל של 80% לפחות.לאחר סיום קורס ההשלמה חובה להגיש בקשה לוועדה לתואר שני לביטול התנאי.

קורס השלמה:

 מבוא ללוגיסטיקה              2 ש"ש (4 נ"ז)
 

 סדר הלימודים

הלימודים מתקיימים ברצף (כולל סמסטר קיץ) במתכונת חצי יום לימודים, יום ה' אחה"צ + יום ו', במשך 3 סמסטרים רצופים: א' ב' קיץ - לא ניתן להאריך את משך הלימודים מעבר לשלושת הסמסטרים.

מבחני סוף סמסטר יתקיימו בימים ובשעות שלא יחפפו את זמני הלימודים, עקב אילוצים של מערך הבחינות של כלל האוניברסיטה .

תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית וכוללת:

קורסי חובה -
10 ש"ש (20 נ"ז)
קורסי בחירה -
4 ש"ש (8 נ"ז)
סמינריון-
4 ש"ש (8 נ"ז)
סה"כ               
18 ש"ש (36 נ"ז)
 
לרשימת הקורסים המלאה לחץ כאן.
 
     

דרישות והנחיות כלליות:

לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני. מצ"ב תקנון.

ידיעת שפות

אנגלית לתואר שני.(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה באתר המחלקה לאנגלית).

ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית המשתלב בתוך מערכת השעות המובנית של התואר.הקורס אינו כלול בשכר לימוד לתואר שני וכרוך בתשלום נוסף.

 
פטור מקורסי התמחות
  1. סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, ולמד ב-4 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 80% לפחות, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס
  2. האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך 8 ש"ש 
  3. בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות תארים מתקדמים במחלקה לניהול. הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית   את הבקשה יש להגיש על גבי טופס פניה מתאים.

תכנית הלימודים המוצגת במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל תשע"ט. במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות לימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה. עדכונים שוטפים לגבי תכנית הלימודים באתר המחלקה.

עלות הלימודים:

עלות הלימודים בתכנית לשנה אחת: 44,900 ש"ח בגין קורסי השלמה, יהדות, אנגלית מטעם המחלקה לניהול בלבד, חנייה בקמפוס בימי הלימוד חמישי ושישי ושירותים נלווים לא ישולם תשלום נוסף. ( משולם באמצעות שוברים צמודי מדד)

לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה

טלפון 03-5318276 שלוחה 2

דוא"ל המגמה לניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה:   malm@biu.ac.il