סמסטר קיץ תשע"ח מסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה - מערכת שעות ורישום.

קהל יעד: 

סטודנטים יקרים שלום רב,

ההרשמה לקורסים בסמסטר קיץ תשע"ח תתקיים בין התאריכים 12.5.18 (מוצ"ש כ"ז באייר) עד 16.5.18.(יום רביעי ב בסיוון) 

מצ"ב הקבצים הבאים:
1.מערכת השעות לקיץ תשע"ח-יתכנו שינויים
2 טופס רישום
3. סילבוסים קורסי בחירה: ניהול האיכותניהול מותגים
4. סילבוס סמינריון ד"ר מתן שנידרמן, סילבוס סמינריון לתכנית המשך ישיר קצר בלבד.

אופן ההרשמה:
החל מתאריך 12.5.18 מהשעה 22:00 במוצ"ש יש לשלוח את טופס הרישום למייל המחלקתי בלבד  mares@biu.ac.il

בקשות שיישלחו לפני התאריך הנ"ל לא יטופלו.

ההרשמה לקורסי החובה והסמינריון הינה אוטומטית. ההרשמה למנחי הסמינריון (המשך ישיר קצר בלבד) ולקורסי הבחירה היא בבחינת כל הקודם זוכה.

העבודה הסמינריונית מתבצעת בזוגות. סטודנטים המבקשים להירשם לסמינריון עם בן זוג מסוים, ישלחו במייל אחד את שני טפסי הרישום ובכל טופס רישום יציינו (בפינה השמאלית העליונה של הדף) את שם בן הזוג הנבחר. אנו נשתדל להתחשב בבקשות.

סטודנטים במסלול עם תזה לא נרשמים לסמינריון.

לאחר משלוח המייל נאשר לכם במייל חוזר שהבקשה התקבלה (לא מיידית), הודעה זו אינה מהווה אישור לרישום לקורסים. רק לאחר ביצוע ההרשמה בפועל ע"י המזכירות לתארים מתקדמים יישלח מייל אישי ובו רשימת הקורסים שאושרו.

שכ"ל: עלות 1 ש"ש בסמסטר קיץ הינו 765 ₪. לשאלות נוספות בנושא שכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד.

לאחר קבלת אישור ההרשמה לקורסים במייל, יש להגיע למזכירות לתארים מתקדמים (בניין 605 חדרים 303/304) כדי לקבל שובר תשלום עבור קורסי הקיץ.
את השובר המשולם יש לשלוח למזכירות לתארים מתקדמים סרוק למייל  ולוודא קבלה.

רק לאחר תשלום השובר והעברת העתק ממנו למזכירות יישלחו הקורסים להזנה.

לאחר התשלום והעברת עותק ממנו למחלקה, באחריות הסטודנט לוודא כי הקורסים אכן הוזנו כראוי, ניתן לבדוק זאת דרך מערכת אינ-בר.

קיץ נעים,

אילנה