תואר ראשון - לוגיסטיקה

כיום כל ארגון או עסק גדול חייב מערך לוגיסטי איכותי עם אנשי מקצוע איכותיים, הממוקדים בשיפור הביצועים בארגון. בנוסף לכך, בשנים האחרונות תחום הלוגיסטיקה הינו בין התחומים המתפתחים ביותר בפן האקדמאי והמקצועי כאחד וזאת כמעט ללא תלות במצב המשק. בהגדרתה, הלוגיסטיקה הינה תורת ניהול החומר והשירותים הנלווים אליו בארגון. הלוגיסטיקה אחראית על שרשרת האספקה, הייעול, התיאום, התכנון, הפיקוח והאספקה לליבת הייצור של הארגון את החומר (רכש, מלאים, תובלה ושינוע, תשתיות ייצור פיזיות, יישומים טכנולוגיים ואף כוח-אדם) והשירותים הנלווים אליו באיכות, בכמות, במקום, בזמן ובעלות הנדרשים.

הלימודים במסלול נועדו להקנות לסטודנטים הבנה אקדמית ולאפשר להם לצאת אל שוק רווחי ודינאמי עם כישורים מקצועיים כוללים בתחומי ניהול התפעול, הלוגיסטיקה והכלכלה. בין המקצועות הרבים מעולם הניהול הנפתחים עבור בוגרי התואר נמצאים: מנהלי צוות ומחלקה, מנהלי שרשראות האספקה, מנהלי פרויקטים, מנהלי לוגיסטיקה, מנהלי תפעול, מנהלי פיתוח, קנייני רכש, מנהלי רכש, מנהלי תיקי לקוחות, מתאמי יבוא/יצוא/אספקה, מנהלי מכירות, מנהלי הפצה, מנהלי מוצר, מתאמי הובלות, מתאמי לוגיסטיקה, מנהלי מלאי, מנהלי אחזקה, מנהלי מערכות מידע לוגיסטיות, מנהלי מחסן/מרלו"ג, מתכננים לוגיסטיים ועוד. כמו כן, חלק מהבוגרים השתלב בתחומי הבנקאות והכלכלה כמו גם בתחומי הניהול הכללי.

נושאי הלימוד מתמקדים בארבעה מעגלים:

מקצועות יסוד כגון: מתמטיקה, סטטיסטיקה, חקר ביצועים. מקצועות ליבה לוגיסטיים כגון: יסודות הלוגיסטיקה, ניהול רכש ומלאי, תובלה ושינוע, אחזקה, תמיכה לוגיסטית משולבת. מערכות מידע כגון: מערכות מידע ניהוליות ויישומי מערכות מידע לוגיסטיות. כלכלה כגון: מבואות מיקרו ומקרו כלכלה, תיאוריות ויישומים מיקרו ומקרו ומימון.


תנאי קבלה

 
 

תנאי קבלה

דרישות הקבלה למחלקה מופיעות באתר האינטרנט של האוניברסיטה - ידיעון לתואר ראשון. 

ציוני הבגרות והפסיכומטרי עוברים שקלול כפי המופיע באתר האוניברסיטה לקבלה לשנה"ל תשע"ט.

ניתן לבדוק את סיכויי הקבלה בעזרת מחשבון סיכויי קבלה של האוניברסיטה.

חזרה למעלה ↑


מחשבון סיכויי קבלה

למעבר למחשבון לחץ כאן

חזרה למעלה ↑


 

לימודים לתארים מתקדמים

תואר שני

מסיימי התואר בהצלחה יוכלו להשתלב במגוון מסלולי הלימוד לתואר שני במחלקה לניהול בארבע תכניות אפשריות: ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה, ניהול תעשייתי, ניהול מערכות בריאות ובריאות הציבור, וניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה למנהלים. 

מסלול ישיר לתואר שני

המסלול הישיר לתואר שני הינו מסלול לימודים מזורז לתואר ראשון ותואר שני המיועד לתלמידים מצטיינים אשר יעמדו בדרישות קבלה הגבוהות מהרף הנדרש עבור כל המועמדים לתואר ראשון. סטודנטים במסלול זה ייהנו מהפחתה של קורסים לעומת המסלול הרגיל וכן בהנחה משכר הלימוד (בהתאם לנוהלי האוניברסיטה) ואף יזכו להנחייה אישית מחברי הסגל במטרה לפרסם מחקר משותף בכתבי-עת בינלאומיים מובילים. 

תואר שלישי

בשנה"ל תשס"ז החלו לימודי תואר שלישי בלוגיסטיקה. פרטים נוספים ניתן למצוא בדף באתר. 

חזרה למעלה


תכנית הלימודים לשנה"ל תשע"ז

 

שנה א - קורסי חובה

002

מבוא לסטטיסטיקה א

1.5 ש"ש

003

מבוא לסטטיסטיקה ב

1.5 ש"ש

004

מתמטיקה למדעי החברה 1

1.5 ש"ש

005

מתמטיקה למדעי החברה 2

1 ש"ש

006

מבוא להסתברות

1 ש"ש

015

מבוא לכלכלה -מיקרו

1.5 ש"ש

016

מבוא לכלכלה -מאקרו

1.5 ש"ש

025

יסודות הלוגיסטיקה-מתוקשב

1.5 ש"ש

033

ניהול מערכות לוגיסטיות-מתוקשב

2 ש"ש

051

מערכות מידע ניהוליות

1.5 ש"ש

 

קורס בחירה

1 ש"ש

סה"כ שנה א

15.5 ש"ש

שנה ב – קורסי חובה

007

חקר ביצועים א

1.5 ש"ש

008

חקר ביצועים  ב

1.5 ש"ש

009

שיטות וכלי מחקר

3 ש"ש

017

תאוריות ויישומים במיקרו כלכלה

1.5 ש"ש

018

תאוריות ויישומים במאקרו כלכלה

1.5 ש"ש

026

יסודות המלאי

1.5 ש"ש

027

יסודות הרכש

1.5 ש"ש

028

יסודות מערכות תובלה ושינוע

1.5 ש"ש

029

יסודות האחזקה

1.5 ש"ש

 

קורס בחירה

1 ש"ש

סה"כ שנה ב

16 ש"ש

שנה ג – קורסי חובה

019

יסודות המימון

1.5 ש"ש

030

ניהול התפעול והייצור

1.5 ש"ש

031

תמיכה לוגיסטית משולבת-מתוקשב

1.5 ש"ש

032

ניהול פרויקטים

1.5 ש"ש

050

מבוא למערכות מידע לוגיסטיות

1.5 ש"ש

015

סמינריון מחקרי

2 ש"ש

016

סמינריון עיוני

2 ש"ש

 

קורסי בחירה

3 ש"ש

סה"כ שנה ג

14.5 ש"ש

סה"כ מסלול לוגיסטיקה

46 ש"ש

 
קורסי בחירה:
 
 
*התכנית אינה סופית ונתונה לשינויים

הנחיות רישום

  1. שימו לב: הדרישה לתואר היא 64 ש"ש (128 נק"ז), כולל קורסי יסוד ביהדות וקורסים כלליים. הקפידו על מילוי כל הדרישות כדי לקבל זכאות לתואר.
  2. כל הסטודנטים חייבים ב-46 ש"ש (92 נק"ז) בלוגיסטיקה. יש לשים לב למילוי מכסה זו ולפי הצורך להשלים בקורסי בחירה.
  3. בקשות לפטורים - סטודנטים המבקשים לקבל פטור ע"ס לימודים אקדמיים קודמים יגישו בקשה לוועדת הסטטוס באוניברסיטה, מיד עם קבלתם. ניתן לקבל ייעוץ מתאים במחלקה. כל עוד לא אושר הפטור ע"י ועדת הסטטוס יש להירשם לתוכנית  המלאה.
  4. בקורסים: סטטיסטיקה, מבוא לכלכלה, תיאוריות ויישומים וחקר ביצועים יש לקחת בסמסטר א' ובסמסטר ב' את  אותן הקבוצות.
  5. תלמיד שנה ב' לא יוכל להירשם לקורס תיאוריות ויישומים אם לא קיבל ציון עובר בקורסים מבוא לכלכלה מיקרו ומבוא לכלכלה מקרו.
  6. סמינריונים  – יש להירשם לשני מרצים שונים.
  7. עתודאים ומשתלמי צה"ל הלומדים שנתיים לתואר ייקחו בשנה א' את הקורס שיטות וכלי מחקר, ועוד 2 קורסי חובה של שנה ב'. כמו כן מומלץ לקחת 6 ש"ש (12 נק"ז) ביהדות, קורס בחירה ולפחות 2 ש"ש (4 נק"ז) כללי.

למידע נוסף פנו למחלקה לניהול בטלפון 03-5318276 

חזרה למעלה ↑