מפגשים בקורס המתוקשב 01-095 חמש מגילות - שינוי מועד

קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 

במסגרת הקורס "ספרי החכמה שירה ומגילות" של דר' עמיחי נחשון  01-095-29+30

יתקיים מפגש פרונטלי ביום ראשון  כה' בתמוז 8  ביולי בשעה 20.

מיקום יפורסם.