מיקומי כיתות סמסטר קיץ - תואר שני ניהול שרשרת אספקה

קהל יעד: 

55-511-01 - "ניהול מערכות הצטיידות"-בנין 504 כיתה 7

55-506-01- "כלכלה ניהולית"-הרצאה+תרגיל- בנין 507 כיתה 6

55-509-01- "ניהול התפעול בשרשת הספקה"-בנין 605 כיתה 201

55-949-01- "ניהול מוצגים עסקי"-בנין 604 כיתה 62

55-548-01-"סמינריון חלק א'"- ד"ר מתן שנידרמן- בנין 604 כיתה 205

55-548-02- "סמינריון חלק א'"- ד"ר אמיר אלאוף- בנין 604 כיתה 205

55-548-02- "סמינריון חלק א'"- פרופ' חיים שנידרמן- בנין 604 כיתה 205