סילבוס של הקורס "ניהול התפעול בשרשרת הספקה" 55-509-01

קהל יעד: 

מצ"ב סילבוס של הקורס "ניהול התפעול בשרשרת הספקה" 55-509-01