למחזור החדש במסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה: מערכת שעות שנה"ל תשע"ט ועוד

שלום רב,

להלן המסמכים הבאים:

1. מערכת שעות לשנה"ל תשע"ט, סמסטרים א וב. המערכת לא סופית וייתכנו בה שינויים.
ההרשמה לסמסטר קיץ תשע"ט תתבצע לקראת סמסטר קיץ. אנו נפרסם הודעה נפרדת בבא העת. כעת יש להירשם לסמסטרים א וב בלבד.

2. דף הנחיות לרישום, יש לקרוא בעיון רב.
הרישום הנו אינטרנטי ומתבצע דרך מערכת אינ-בר (אתר אוניברסיטת בר אילן, קישורים מהירים, אינ-בר). לאחר תשלום השובר שיישלח אליכם בימים הקרובים יהא עליכם לערוך מערכת בחלון הזמן שייקבע לכם במערכת אינ-בר.

3. ישנה חובת אנגלית לתואר שני, להלן קישור ובו כל הפרטים: http://efl.biu.ac.il/node/1234
סטודנט שלא עומד בקריטריונים לפטור מאנגלית המפורטים בקישור הנ"ל, יירשם לבחינת מיון.
לשאלות בנוגע לאנגלית: 03-5318237.
בנוסף, בדף ההנחיות (סעיף 2) מפורטת גם חובת אנגלית לתואר שני.

4. חובת יהדות לתואר שני מפורטת בדף ההנחיות (סעיף 2). יש להירשם גם לקורסי יהדות בזמן ההרשמה.

5. לשאלות בנוגע לשכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד: http://www1.biu.ac.il/index.php?id=472&pt=4&pid=74&level=3&cPath=74,472
למחלקה אין ידע והרשאה בנושא זה.

6. מצ"ב קישור ללו"ז האקדמי של שנה"ל תשע"ט (חופשות, חגים, תחילת וסיום כל סמסטר...): 
https://www1.biu.ac.il/index.php?id=18627&pt=1&pid=839&level=4&cPath=5,8...

לתשומת לבכם, מעתה ואילך יהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בהודעות באתר המחלקה (כאן). זוהי חלק מחובתכם האקדמית כסטודנטים במסלול.

בהצלחה רבה,

אילנה mares@biu.ac.il

 

קהל יעד: