תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט

שלחו לחבר

 אוניברסיטת בר אילן , המחלקה לניהול

תכנית "הנדסאים מצוינים" לשנת הלימודים תשע"ט

עיקרי התכנית

 • המחלקה לניהול באוניברסיטת בר אילן משיקה תכנית לימודים תלת שנתית (שלוש שנים וסמסטר) משולבת, ללימודי תואר ראשון ושני המיועדת להנדסאים בוגרי יג'-יד' .
 • התכנית מאפשרת לימודי תואר ראשון בניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה ובהמשך, לעומדים בתנאי המעבר, לימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה או ניהול תעשייתי .
 • משך התכנית שלוש שנים + סמסטר (10 סמסטרים רצופים) , במתכונת 2 ערבים בשבוע 16-22 או ערב אחד 16-22 ויום ו 08:00-14:00 – התכנית מאפשרת לימודים תוך כדי עבודה במשרה מלאה.
 • מספר המקומות בתכנית מוגבל, למקדימים תינתן עדיפות, המתקבלים לתכנית ייהנו ממלגות שכר לימוד בהיקף עד 15 אש"ח כמפורט בהמשך.

 

 • תואר ראשון:
  • הכרה בלימודי הנדסאים קודמים בהתאמה לתכנית.
  • בשנה הראשונה יתקבלו הסטודנטים ללימודי התואר הראשון באחת משתי האפשרויות כלהלן:
   • למסלול הלימודים הרגיל כפי שיבחרו כאשר תנאי הקבלה הם: סיום לימודי הנדסאים בממוצע 82 ומעלה, זכאות לבגרות + פסיכומטרי עם סכם 60 לפחות וכן סף קבלה באנגלית 85 (פסיכומטרי או אמי"ר או אמי"רם).
   • סטודנטים שבעת הקבלה לא יהיה בידם ציון פסיכומטרי או שהסכם (בגרות + פסיכומטרי) יהיה נמוך מהרף שנקבע , יוכלו להתקבל בשנה ראשונה ללימודים כלליים , להשלים מבחן פסיכומטרי במהלך השנה הראשונה, ללמוד בשנה הראשונה את מקצועות התואר לפי התכנית הרגילה ולעבור למסלול הרגיל (ניהול לוגיסטיקה או ניהול תעשייתי) בשנה השנייה.
  • מעבר בהצלחה לשנת הלימודים השנייה במסגרת לימודי התואר הראשון מקנה זכאות למלגת שכ"ל בסך 5 אש"ח.

 

 • תואר שני:
  • סטודנטים שישלימו בהצלחה לימודי תואר ראשון בממוצע 80 ומעלה בהתאם לתכנית, יוכלו להתקבל ללימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה  או בניהול תעשייתי.
  • למשלימים בהצלחה לימודי תואר שני במסלול ללא תזה בהתאם לתכנית תינתן מלגת שכר לימוד נוספת של 5 אש"ח. למשלימים בהצלחה לימודי תואר שני במסלול עם תזה תינתן מלגת שכר לימוד נוספת בסך 10 אש"ח.

מבנה התכנית "הנדסאים מצוינים"

תכנית לימודים לתואר ראשון (MA) ושני (BA) - תלת שנתית ( 3 שנים +סמסטר ) המיועדת להנדסאים בוגרי יג'-יד'.

התכנית נושאת מלגות שכ"ל של עד 15 אש"ח ומאפשרת לימודים תוך כדי עבודה במשרה מלאה .

 

שנה 1
שנה 2
שנה 3
שנה 4
תואר ראשון
תואר שני
סמסטר
 א'
סמסטר
 ב'
סמסטר קיץ
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר
קיץ
סמסטר א'
סמסטר ב'
סמסטר קיץ
סמסטר א'
תכנית לימודים כלליים/תכנית
ניהול לוגיסטיקה
או ניהול טכנולוגיה
השלמת תואר ראשון
ניהול לוגיסטיקה או ניהול טכנולוגיה
לימודי תואר שני
ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
או ניהול תעשייתי
שני ערבים בשבוע 16-22 או ערב אחד 16-22 ויום ו 0800-1400
(לא כולל השלמות אישיות נדרשות כמו אנגלית וכו')
ערב אחד 16-22 ויום ו 0800-1400
תנאי קבלה: יג'-יד', ממוצע הנדסאים 80
עם פסיכומטרי, סף קבלה 85 באנגלית וסכם מתאים - תכנית רגילה
ללא פסיכומטרי (יושלם בשנה"ל ) - לימודים כלליים
 
תנאי ממעבר לתכנית רגילה בשנה שניה וקבלת מלגת שכ"ל 5 אש"ח – ממוצא כללי בשנה ראשונה  80
תנאי קבלה לתואר שני – ממוצע כללי 80 בתואר הראשון.
למסיימי תואר שני בהתאם לתכנית במסלול ב' מלגת שכ"ל בסה"כ  5 אש"ח, למסיימי מסלול א' (עם תזה) 10 אש"ח.
 

 

 

יצירת קשר

פרטים אודות המחלקה ותכניות הלימוד ניתן למצוא באתר המחלקה https://management.biu.ac.il/

למעוניינים בהגשת מועמדות או בקבלת פרטים משלימים פנו בבקשה למחלקה לניהול , אביגיל

בדוא"ל - preng.bama@biu.ac.il טלפון 03-5318114