מבחן פטור מחלקתי באנגלית 4.10.18-עם מיקום

ביום חמישי 4.10.18 בשעה 16:00 יתקיים מבחן פטור מחלקתי באנגלית.

אורך המבחן - 3 שעות.

הבחינה כוללת unseen וכתיבת חיבור קצר.

יש להביא לבחינה מילון מכל סוג (למעט קוויקשינרי) , ת"ז וכלי כתיבה.

מיקום הבחינה:

מסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה (מנהלים) בניין 604 כיתה 104

מסלול ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה בניין 604 כיתה 103

מסלולים ניהול תעשייתי וניהול מערכות בריאות בניין 604 כיתה 101

 

1.      סטודנטים המעוניינים להיבחן בבחינה זו מתבקשים לשלוח מייל עד לתאריך 2.10.18 למזכירות המסלול בצירוף שם ומס' ת"ז.

2.      סטודנטים שיעברו את הבחינה יקבלו פטור מאנגלית לתואר שני.

         סטודנטים שנבחנו בבחינת מיון של היחידה לאנגלית לא צריכים להיבחן שוב אלא אם כן הם רוצים לנסות ולקבל פטור.

3.      סטודנטים שלא יעברו את הבחינה יצטרכו להירשם לקורס אנגלית מחלקתי. הקורס אינו כלול בשכ"ל וכרוך בתשלום נוסף.

להלן קישור לתקנון הפטור מאנגלית לתואר שני של היחידה לאנגלית: http://efl.biu.ac.il/node/1905 סטודנט שעומד באחד מהתנאים לפטור מתבקש ליצור קשר עם היחידה לאנגלית להזנת הפטור 03-5318237 וליידע אותנו במייל.

סטודנט המעוניין להירשם לקורס המחלקתי ללא בחינה, ישלח מייל למזכירות התואר שלו ויבקש להירשם לקורס אנגלית מחלקתי ללא בחינה. על המייל לכלול שם מלא ות"ז.

קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: 
קהל יעד: