מפגשים בקורס המתוקשב ניהול מערכות תמיכה 55-031 סמסטר א

לסטודנטים היקרים שלום

קורס תמיכה לוגיסטית הינו קורס מתוקשב.

כול החומר של הקורס הכולל מצגות וסיכומים נמצא במערכת.

בימים הקרובים יעלו 3 תרגילים להגשה. משקל הציון של התרגילים הינו 20% מהציון הסופי. הגשת התרגילים בזוגות הינה דרך מערכת המודול.

במסגרת הקורס יתקיימו 4 מפגשים בימי רביעי בשעה 12:00 על מיקום השיעור תעלה הודעה בנפרד

שיעורים:   31.10.18        וב 16.1.19 - נוכחות חובה

תרגולים:   14.11.18        וב 19.12.18 - נוכחות רשות

המפגש בתאריך 31/10 יתקיים בבניין 507 חדר 109.

מאחלת לכם סמסטר מעניין ולימודים פוריים

ד"ר פרלמן יעל

קהל יעד: