מיקומי מפגשים בקורס 55-528-01

בתאריכים 7.12.18 ו- 4.1.19 הקורס יתקיים בבניין 505 כיתה 104 ולא במעבדה.

קהל יעד: 
קהל יעד: