מפגשי חובה בקורס החובה המתוקשב 55-605 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" - בריאות

שלחו לחבר

שלום רב,

להלן מפגשי החובה בקורס החובה הנ"ל, יום שישי סמסטר ב בין השעות 12-14:

20/3

1/5

5/6

26/6

סטודנט שיחסיר מפגש לא יוכל לגשת לבחינה בקורס.

מיקום לכל המפגשים יפורסם בהמשך בהודעה זו