ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
 
התואר
 
תכנית לימודי תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה נפתחה לראשונה בישראל, בשנה"ל תשס"ה.
התכנית מיועדת לעסוק בניהול אגפים לוגיסטיים ולתרום עתודות של מומחים שיכולים לענות על סוגיות לוגיסטיות בניהול .
 
תכנית הלימודים / מטרת התכנית
 
תכנית המוסמך בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה שהיא היחידה מסוגה בישראל, להכשיר ולפתח עתודת החוקרים ומנהלי שרשרת ההספקה והלוגיסטיקה במדינת ישראל על מנת שישתלבו באקדמיה ובמשק הישראלי על שלל מגזריו. הלימודים במסלול מעניקים לבוגרים תואר שני M.A בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה.
 
מסלולים
קיימים שני מסלולים:
מסלול א' - כולל ביצוע מחקר (תזה) והגשת עבודת גמר בכתב. כתיבת התזה בהצלחה פותחת את השער ללימודי התואר השלישי.
מסלול ב' - ללא עבודת תזה. מסלול זה מיועד לאלה המבקשים להרחיב את ידיעותיהם בנושאים הנלמדים ואינם מתכוונים להמשיך לתואר שלישי.
 
 
תנאי קבלה שנה"ל תשע"ט
 
 • לתכנית הלימודים יכולים להגיש מועמדות בעלי תואר ראשון, ממוסד אקדמי מוכר ובעלי ציון ממוצע של 85% לפחות (בכל לימודי התואר הראשון, לבעלי תואר דו-חוגי יעשה ממוצע בין הציונים הסופיים של שני החוגים).
 • בעלי תואר ראשון במקצועות הנדסה או מדעים (B.Sc), לוגיסטיקה,כלכלה יוכלו להגיש מועמדות עם ממוצע של 76 לפחות.
 • במקרים מסוימים הממוצע הנדרש יהיה תלוי במקצוע הנלמד בתואר הראשון.
 • הקבלה מותנית במספר המקומות הפנויים במחלקה בהתאם לקביעת המחלקה. מספר המקומות מוגבל ולכן יתקבלו בעלי הנתונים הגבוהים ביותר. עדיפות תינתן למועמדים אשר בעת הרשמה יציגו אישור זכאות לתואר הראשון
 • המחלקה לניהול אינה מתחייבת לקבל את כל המועמדים העומדים בתנאי הרישום הנקובים לעיל
 • מיון סופי של המועמדים ייערך על פי שיקול דעתה של המחלקה
 • ההחלטה על קבלת מועמד הינה בסמכות הוועדה לתואר שני של האוניברסיטה
 • סטודנטים הנמצאים בשנת הלימודים האחרונה לתואר ראשון בעת הגשת המועמדות, חייבים להגיש את אישור סיום הלימודים לוועדה לתואר השני עד סוף דצמבר של אותה שנה.
 • החלטות ועדת הקבלה יתבססו על הציון שהוגש בעת ההרשמה בלבד. הוועדה לא תמתין לקבלת כל הציונים של המועמדים שטרם סיימו את לימודיהם. כמו כן הוועדה לא תתחשב בממוצעי הציונים ששופרו לאחר מועד ההרשמה.
 • מועמדים בעלי תואר של שלוחות מאוניברסיטאות בחו"ל ובוגרי מוסדות המקיימים לימודים בשיטת "למידה מרחוק" המבקשים להתקבל ללימודי תואר שני, חייבים בבחינות הכניסה כמקובל בעולם: GMAT או GRE . על המועמד להגיש את ציון הבחינה בעת הגשת המועמדות. הציון הנדרש : 70% לפחות. ציון  70% במבחן אינו מבטיח קבלה, אלא דיון במועמדות בלבד.
 • כל סטודנט חדש מתקבל מלכתחילה למסלול ב' ללא מחקר. סטודנט שיהיה מעוניין לעבור למסלול א' הכולל מחקר מתבקש להגיש בקשה לשינוי המסלול ע"ג טופס פנייה של הוועדה לתואר שני עד סוף סמסטר הקיץ של שנת הלימודים הראשונה, על פי נהלי המחלקה המפורטים בהמשך. המחלקה מעודדת מאוד סטודנטים מצטיינים לעבור למסלול הכולל מחקר. מספר המקומות במסלול זה מוגבל.
  
קריטריונים המשפיעים על הקבלה 
 • ציון ממוצע כללי של תואר ראשון. ציון המינימום יכול שישתנה בהתאם למסלול הלימודים המבוקש ולתחומי הלימוד השונים של המועמדים.
 • ניסיון ניהולי רלוונטי מוכח של 3 שנים לפחות, בתחום של מסלול הלימודים המבוקש מהווה יתרון, אבל לא תחליף לאי עמידה בדרישות הממוצע לתואר ראשון.
 • ציון ממוצע כללי של תואר שני (או ממוצע חלקי) אם קיים.
 • חתך הקבלה יקבע בתום תקופת ההרשמה על סמך נתוני הנרשמים.
 
סדרי הלימודים 
 •  על הסטודנט להרכיב מערכת לימודים עפ"י השעות והימים המתאימים לו מתוך הקורסים המוצעים ע"י החוג ובהתאם לכללים ולדרישות של המחלקה.
 • הלימודים מתקיימים ברצף (כולל סמסטר קיץ) במתכונת חצי יום לימודים, יום ה' אחה"צ + יום ו'. קורסי ההשלמה עשויים להתקיים בימים ובשעות אחרים.
 • תכנית הלימודים הינה תכנית מובנית.
 • מבחני סוף סמסטר יתקיימו בימים ובשעות שלא יחפפו את זמני הלימודים, עקב אילוצים של מערך הבחינות של כלל האוניברסיטה
 
משך הלימודים
 

התלמיד יהיה חייב לסיים את לימודיו במסלול א' עם (מחקר) במשך שנתיים ובמסלול ב' (ללא מחקר) במשך ארבעה סמסטרים

במקרים מוצדקים הוועדה מאפשרת בהמלצת ראש המחלקה והמנחה הארכה לשנת לימודים שלישית וזאת רק לתלמידים במסלול א' (עם מחקר).
תלמידים שיחויבו וילמדו בפועל קורסי השלמה בהיקף שמעל 8 ש"ש (16 נ"ז) יהיו זכאים לשנת לימודים נוספת מעבר לארבעה סמסטרים.
 
לימודי השלמה          
 • סטודנטים החסרים רקע אקדמי מתאים ושיתקבלו ללימודי התואר השני במחלקה לניהול יחויבו בקורסי השלמה, כמפורט בהמשך. על התלמידים להירשם ולסיים את דרישות קורסי ההשלמה תוך שנה אחת בלבד אשר תכלול סמסטר א', ב' וקיץ החל מהמועד בו התקבלו ללימודים.
 • סטודנט שיחויב בלימודי השלמה יהיה סטודנט במעמד על תנאי או במעמד מיוחד ויהיה חייב לסיימם במהלך שנת הלימודים הראשונה בציון ממוצע משוקלל של 80% לפחות.
 • לא ניתן להתחיל בלימודי ה- מ.א לפני סיום כל דרישות ההשלמה בממוצע הנדרש אלא באישור מיוחד של המחלקה
 • פרטים על הקורסים ניתן לקבל באתר המחלקה לניהול באוניברסיטת בר-אילן – www.management.biu.ac.il
 • פטור מקורסי השלמה:סטודנט שלמד קורסים אלה במלואם או בחלקם במוסד אקדמי מוכר, בהיקף וברמה זהה לדרישות לימודי ההשלמה לתואר שני, במהלך 7 השנים האחרונות, רשאי להגיש בקשה לפטור מהקורסים שנלמדו.
 • בקשות פטור מלימודי השלמה ניתן להגיש במזכירות המחלקה בחודשים אוגוסט-ספטמבר   לפני תחילת שנה"ל הראשונה. הסמכות לאישור פטור מקורסי ההשלמה היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית.
 • לאחר סיום כל קורסי ההשלמה חובה להגיש בקשה לוועדה לתואר שני לביטול התנאי.   
 • סטודנט שלא ישלים את כל מקצועות ההשלמה בתנאים שנקבעו לו עם קבלתו, לא יוכל להמשיך בלימודיו בשנה השנייה.

 

 רשימת קורסי ההשלמה **
 

חקר ביצועים

1.5 ש"ש

 3 נ"ז

כלכלה עסקית                       

1 ש"ש

2 נ"ז

מבוא ללוגיסטיקה  

 2 ש"ש

 4 נ"ז

מבוא לסטטיסטיקה א + ב   

 3 ש"ש

6 נ"ז

מבוא להסתברות

1 ש"ש

 2 נ"ז

 
 
                          
                                                                                 

*יקבעו באופן אישי לכל מועמד על פי הרקע ההשכלתי שלו

**ייתכנו שינויים

 
תכנית הלימודים
מסלול א' - עם מחקר           
 

קורסי חובה

13 ש"ש

26 נ"ז

סה"כ

13 ש"ש

26 נ"ז

 
 
קורסי חובה בסיסיים:
 

ניהול שרשרת ההספקה

1 ש"ש

 2  נ"ז

ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות

 

 

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול מערכות הצטיידות ואחזקת תשתיות הייצור

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול מערכות תובלה ושינוע

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול מערכות מידע לוגיסטיות

1 ש"ש

2  נ"ז

כלכלה ניהולית

1 ש"ש

2  נ"ז

מודלים מתקדמים של חקר ביצועים

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול התפעול בשרשרת הספקה

1 ש"ש

2  נ"ז

כלי מחקר מתקדמים

1 ש"ש

2  נ"ז

סדנא לתזה

1 ש"ש

2  נ"ז

קורסי בחירה

3 ש"ש

2  נ"ז

סה"כ

13 ש"ש

 26 נ"ז

 
    
 
הוראות לכתיבת עבודת הגמר (תזה)
ראה תקנון הוועדה לתואר שני בפרק המבוא.
 
 
בחינת גמר
הבחינה תתבסס על עבודת הגמר ועל הביבליוגרפיה ששימשה בסיס לעבודת המחקר .
 
 
הצעת מחקר יש להגיש עד סוף שנה"ל הראשונה.
 
מסלול ב' - ללא מחקר
קורסי חובה בסיסיים -
8        ש"ש (16 נ"ז)
 
 
קורסי בחירה-
    

    6    ש"ש (12 נ"ז) 

סמינריון -
4          ש"ש (8 נ"ז)
סה"כ
18        ש"ש (36 נ"ז)
 
                                       
                                     
                                     
           
קורסי חובה בסיסיים:
 

ניהול שרשרת ההספקה

1 ש"ש

 2  נ"ז

ניהול מערכות רכש והספקת מלאי מתקדמות

 

 

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול מערכות הצטיידות ואחזקת תשתיות הייצור

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול מערכות תובלה ושינוע

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול מערכות מידע לוגיסטיות

1 ש"ש

2  נ"ז

כלכלה ניהולית

1 ש"ש

2  נ"ז

מודלים מתקדמים של חקר ביצועים

1 ש"ש

2  נ"ז

ניהול התפעול בשרשרת הספקה

1 ש"ש

2  נ"ז

סה"כ

8 ש"ש

 16 נ"ז

 
 
 
קורסי בחירה:
 

סימולציה

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול מו"פ טכנולוגי בתעשייה

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול המשאב האנושי בארגונים

1 ש"ש

2 נ"ז

היבטים משפטיים בניהול ארגונים

1 ש"ש

2 נ"ז

שיטות חיזוי וכריית מידע

1 ש"ש

2 נ"ז

פיתוח מיומנויות בין אישיות

1 ש"ש

2 נ"ז

יישומי תורת המשחקים בניהול

1 ש"ש

2 נ"ז

שיווק תעשייתי 

1 ש"ש

2 נ"ז

היבטים משפטיים בניהול

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול תשתיות גלובליות

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול האיכות

1 ש"ש

2 נ"ז

היבטים כספיים בניהול

1 ש"ש

2 נ"ז

ארועים וסוגיות בתעשיה

1 ש"ש

2 נ"ז

ניהול מותגים עסקי בינלאומי

1 ש"ש

2 נ"ז

 
 
 
 
בחינת גמר
הבחינה תתבסס על הסמינריון וחומר לימודים נוסף כפי שייקבע על ידי המחלקה .
 
 
דרישות והנחיות משותפות לכל המגמות (מסלול א' ו-ב')
 
לימודי יהדות
על פי הדרישות הכלליות לתואר השני 
 
ידיעת שפות
אנגלית לתואר שני.
(פרטים על מבחני המיון, רמות הקורסים שייקבעו והקריטריונים למתן פטור לזכאים – ראה באתר המחלקה לאנגלית).
 
ניתן להירשם לקורס מחלקתי באנגלית המשתלב בתוך מערכת השעות המובנית של התואר.
הקורס אינו כלול בשכר לימוד לתואר שני וכרוך בתשלום נוסף.
 
פטור מקורסי התמחות
 
1.
סטודנט שהחל אך לא סיים לימודיו לתואר שני במוסד אקדמי מוכר, ולמד ב-4 השנים האחרונות קורס זהה או מקביל, הן בתוכנו והן בהיקפו לזה הנדרש בתכנית לימודי תואר שני, והשיג ציון 80 לפחות, יוכל להגיש בקשה לפטור מהקורס.
2.
האפשרות לפטור מקורסים בגין לימודים קודמים קיימת עד לסך 8 ש"ש (16 נ"ז) במסלול ב' ו-4 ש"ש (8 נ"ז) במסלול א'.
   
3.
בקשות לפטור או המרה של קורסים יש להפנות למזכירות תארים מתקדמים במחלקה לניהול  הסמכות לאישור פטור או המרה של קורסים היא בידי הוועדה לתואר שני האוניברסיטאית. את הבקשה יש להגיש על גבי טופס פניה מתאים.
 
 
  
 
 
 
 
מעבר ממסלול ב למסלול א
סטודנטים שקבלו ציון של 85  לפחות במקצוע "כלי מחקר מתקדמים" בסמסטר א',יוכלו להירשם למקצוע "סדנא לתזה" בסמסטר ב.
סטודנטים שבתום סדנת התזה יגישו הצעה לתזה לוועדה לתואר שני, יוכלו לעבור למסלול א.
סטודנט שלא ישלים הגשת הצעת מחקר עד סוף סמסטר קיץ של שנה א, לא יוכל לעבור למסלול א.
 
שינויים ועדכונים בתכניות הלימודים
תכניות הלימודים המוצגות במסמך זה הינן בהתאם לתכניות המאושרות והשינויים המוצעים לקראת שנה"ל
תשע"ח.
במסגרת הפעילות האקדמית לאישור תכניות הלימודים ייתכנו שינויים ועדכונים בתכניות אלה.
עדכונים שוטפים לגבי תכניות הלימודים באתר המחלקה.
 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקה
טלפון 03-5318276 שלוחה 2
פקס' 03-7384041
דוא"ל המגמה לניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה:  
mares@biu.ac.il