סמסטר קיץ תשע"ט - ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה- הנחיות ועדכונים

הרישום לקיץ יתקיים בין התאריכים 16-19.6.19

מצ"ב מערכת שעות לסמסטר קיץ תשע"ט- ייתכנו שינויים.

מצ"ב דף הנחיות לרישום- חשוב מאוד!

 

א. ייתכנו שינויים.

ב.  ללוח בחינות סמסטר קיץ לחץ כאן

 

מסלול ללא תזה:

קורסי חובה: ניהול התפעול בשרשרת הספקה + אחזקה ושירות+ כלכלה ניהולית+ סמינריון חלק א (חלק ב בסמסטר א הקרוב).

קורסי בחירה: ניהול ביצועים וסיכונים טכנולוגיים  או אסטרטגיה עסקית וממשל תאגידי

הערה: יש לצבור 6 קורסי בחירה במהלך כל התואר. מי שטרם צבר 6 קורסי בחירה יירשם לאחד משני הקורסים הללו.

 

מסלול תזה:

קורס חובה: ניהול התפעול בשרשרת הספקה + אחזקה ושירות+ כלכלה ניהולית

(נדרשים לצבור 5 קורסי בחירה במהלך כל התואר ביניהם הקורסים כלי מחקר מתקדמים וסדנה לתזה).

קהל יעד: