רשימת קורסי קיץ - תואר ראשון עם מיקומים מעודכנים כולל מועדי מפגשי קורסים מתוקשבים

בס"ד

מצורפת רשימת קורסי הקיץ הצפויים להתקיים במחלקה בקיץ הקרוב, כולל מיקומים.

בתאריכי הבחינות יש להתעדכן באינ-בר. 

 

בברכת קיץ טוב

המחלקה לניהול 

קהל יעד: 
קהל יעד: