מיקומים סמסטר קיץ תשע"ט- ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

55-511-01- "ניהול מערכות אחזקה ושירות"-507 כיתה 3

55-506-01- "כלכלה ניהולית"-507 כיתה 3

55-509-01-"ניהול התפעול בשרשרת הספקה"- 605 כיתה 201

55-548-01 "סמינריון חלק א'"- 604 כיתה 104

55-922-01 "ניהול ביצועים"- 507 כיתה 3

55-948-01 "אסטרטגיה"- 507 כיתה 203

קהל יעד: