מפגשים בקורס השלמה 55-905-01 "מבוא ללוגיסטיקה" שנה"ל תש"פ

להלן תאריכי מפגשים לקורס השלמה המתוקשב 55-905-01 "מבוא ללוגיסטיקה" (רק למי שחויב במכתב הקבלה):

 בסמ' א' בימי שישי 12-14

 

8.11 -המפגש יתקיים בין השעות 10-12 בבניין 501 כיתה 25

29.11

20.12

17.1

המפגשים יתקיימו בבניין 501 כיתה 25.

קהל יעד: 
קהל יעד: