מפגשים בקורס 55-605-01 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" פרופ' חיים שנידרמן- שנה"ל תש"פ

להלן תאריכי מפגשים לקורס חובה המתוקשב 55-605-01 "שיטות וכלי ניהול מתקדמים" :

 בסמ' א' בימי שישי 12-14

 

15.11

6.12

3.1

24.1

הקורס יתקיים בבניין 605 כיתה 12.

קהל יעד: 
קהל יעד: