רשימת קורסי בחירה- תואר ראשון

להלן רשימת קורסי הבחירה בתואר הראשון במחלקה לניהול לשנה"ל תש"פ:

ההרשמה היא על בסיס מקום פנוי במערכת האינ-בר ופתיחת הקורס מותנת במספר סטודנטים מינימלי.

שם הקורס מספר סמסטר יום  שעה
פיתוח מיומנויות בינאישיות בניהול  55-057 א ג 10-12
יסודות החשבונאות 55-073 א ג 14-17
ניהול מרלו"גים 55-083 א ג 18-20
מערכות תומכות החלטה  55-087 ב ב 18-20
מסחר אלקטרוני 55-088 ב ב 12-14
עיצוב בסיסי נתונים 55-089 ב ד 12-14
ניהול השירות 55-091 ב ג 10-12
ניהול הבטיחות בארגונים 55-093 א ד 12-14
סוגיות נבחרות במפגש בין האדם לארגון 55-095 ב ב 10-12
שימושי מחשב בעולם הפיתוח הניהולי-טכנולוגי 55-096 ב ב 9-12
שימושי מחשב טכנולוגיים בסביבת אקסל 55-097 א ב 8-10
ניהול מותגים 55-098 א ג 12-14
קהל יעד: 
קהל יעד: