מפגשים בקורס המתוקשב הכתובה - סמסטר א

סטודנטים הרשומים לקורס הכתובה כמקור היסטורי סמסטר א

04-541 קבוצות 30 ו 31:

דר' חגית עמרני.

המפגשים הפרונטליים יתקיימו בתאריכים: 

יום ראשון 1/12/19  וביום ראשון 12/1/20 בשעה 18:00-20:00 

מיקום יתפרסם בהמשך. 

קהל יעד: 
קהל יעד: