מערכת שעות מעודכנת בריאות תשפ

שלחו לחבר

מצ"ב מערכת מעודכנת

חל שינוי קל בסמסטר ב: הקורס "כלי מחקר מתקדמים" יתקיים בסמסטר ב בימי חמישי 20-22.