מבחני סמסטר ב' תש"ף

שלחו לחבר

שלום רב,

בהמשך לפניות שקיבלתי בנושא זה, אבקש להודיעכם כי לא יאושר ביטול של אף מבחן בשום קורס.

כל המבחנים יתבצעו באופן מקוון או פרונטלית בקמפוס.

אנו נעדכן בכל החלטה אחרת ככל שתתקבל על ידי הנהלת האוניברסיטה.

 

בברכה,

פרופ' קונסטנטין קוגן

ראש המחלקה לניהול