הנחיות לרישום לקורסי קיץ תואר ראשון המחלקה לניהול

שלחו לחבר

הרינו להודיעך כי נקבע חלון זמן לצורך רישום לקורסי קיץ במחלקתך בלבד לשנה"ל תש"ף.

חלון הזמן יפתח ביום ראשון כ"ב סיון 14.06.20 בשעה 10:00 ועד ליום רביעי כ"ה סיון 17.06.20 בחצות (ברציפות).

הרישום לקורסים יתבצע דרך מערכת אינ-בר > יועץ וירטואלי > רישום לקורסים > מעבר לתשלום באשראי.

שימו לב,

  • התשלום יתבצע בכרטיס אשראי בלבד (אין אפשרות לתשלום ע"י שובר) ותוך ארבע שעות.
  • המערכת בודקת תשלום – אם כעבור ארבע שעות לא עודכן תשלום בחשבון שכר הלימוד, הקורסים ימחקו!!!

לתשומת ליבך! בחלון זה לא ניתן יהיה להירשם לקורסי קיץ באנגלית ולקורסי קיץ ביהדות אלא לקורסי המחלקה בלבד. (רישום לקורסי קיץ באנגלית ובלימודי יסוד ביהדות יתקיים בין התאריכים 12.07.20-15.07.20)