מערכת שעות, דף הנחיות ועוד-ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה שנה"ל תשפ"א

שלחו לחבר

להלן המסמכים הבאים:

1. מערכת שעות לשנה"ל תשפ"א. המערכת לא סופית וייתכנו בה שינויים.
ההרשמה לסמסטר קיץ תתבצע לקראת סמסטר קיץ. אנו נפרסם הודעה נפרדת בבא העת. כעת יש להירשם לסמסטרים א וב בלבד.

2. דף הנחיות לרישום, יש לקרוא בעיון רב.
הרישום הנו אינטרנטי ומתבצע דרך מערכת אינ-בר (קישור מופיע בתוך דף ההנחיות). לאחר התשלום הראשון במערכת אינבר יהא עליכם לערוך מערכת בתחילת חודש ספטמבר.

3. ישנה חובת אנגלית לתואר שני והיא מפורטת בדף ההנחיות (יתקיים מבחן מיון מחלקתי בתחילת הסמסטר). בנוסף להלן פרטים בנוגע לבחינת מיון ביחידה לאנגלית: https://efl.biu.ac.il/node/1963

4. חובת יהדות לתואר שני מפורטת בדף ההנחיות. יש להירשם גם לקורסי יהדות בזמן ההרשמה.

5. לשאלות בנוגע לשכ"ל יש לפנות למדור שכ"ל בלבד: https://www1.biu.ac.il/tuition23
למחלקה אין ידע והרשאה בנושא זה.

6. מצ"ב קישור ללו"ז האקדמי של שנה"ל תשפ"א (חגים, חופשות וכו'), שימו לב -הלו"ז של סמסטר הקיץ לא חופף ללו"ז של תכנית זו! מיד עם סיום סמסטר ב מתחיל סמסטר הקיץ. אנו נעדכן סמוך למועד תאריכים מדויקים. https://www1.biu.ac.il/schedule/thashapa

לתשומת לבכם, מעתה ואילך יהא עליכם להתעדכן באופן שוטף בהודעות באתר המחלקה (כאן). זוהי חלק מחובתכם האקדמית כסטודנטים בתכנית.

בהצלחה רבה,

אילנה